Hướng dẫn cài đặt tomcat cho eclipse

1. Tomcat là gì?

Tommèo là một ứng dụng máy chủ gọn gàng nhẹ, thường dùng làm deploy những ứng dụng Java Web. Nó được cách tân và phát triển do Apađậy với trọn vẹn miễn phí tổn (không tính tiền