Hướng dẫn cấu hình file config

Cấu hình Opencart từ bỏ dấn mặt đường dẫn – Có một vụ việc mà phần lớn các các bạn sẽ chạm mặt cần đó là lúc chuyển website làm cho bằng Opencart từ localhost lên hosting hoặc tự hosting này thanh lịch hosting khác thì bạn nên vào file config.php cùng admin/config.php để kiểm soát và điều chỉnh lại những quý giá đường truyền đến đam mê hợp với host mới.do đó sẽ tương đối mất công và hoàn toàn có thể phân phát xuất hiện lỗi.

*
Bạn đang xem: Hướng dẫn cấu hình file config

Tích hợp live chat facebook vào trang web Thủ thuật tăng tốc WordPress trọn vẹn A-Z Tạo nút chat Messenger rất đẹp cực kì dễ dàng và đơn giản Chỉnh trang singin đẹp trên wordpress Code popup chế tạo ra lăng xê góc màn hình đẹp mắt mang đến Blog/Website


Xem thêm: Phân Hoa Là Gì? ( Pollen Là Gì Nghĩa Của Từ Pollen

Bài viết từ bây giờ đã hướng dẫn các bạn thông số kỹ thuật tự động hóa dấn những quý giá băng thông của hosting. Làm Theo phong cách dưới đây thì lúc đưa hosting các bạn sẽ không thể đề nghị mất công vào chỉnh sửa những cực hiếm băng thông nữa.
Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Pottery Là Gì, Nghĩa Của Từ Pottery, Đồ Gốm Tiếng Anh Là Gì

Cách cấu hình Opencart từ bỏ thừa nhận đường truyền bên trên hosting

Trước tiên các bạn mở file config.php kiếm tìm đoạn code:

// HTTPdefine("HTTP_SERVER", "http://localhost/opencart/");// HTTPSdefine("HTTPS_SERVER", "http://localhost/opencart/");// DIRdefine("DIR_APPLICATION", "D:/AppServ/www/opencart/catalog/");define("DIR_SYSTEM", "D:/AppServ/www/opencart/system/");define("DIR_DATABASE", "D:/AppServ/www/opencart/system/database/");define("DIR_LANGUAGE", "D:/AppServ/www/opencart/catalog/language/");define("DIR_TEMPLATE", "D:/AppServ/www/opencart/catalog/view/theme/");define("DIR_CONFIG", "D:/AppServ/www/opencart/system/config/");define("DIR_IMAGE", "D:/AppServ/www/opencart/image/");define("DIR_CACHE", "D:/AppServ/www/opencart/system/cache/");define("DIR_DOWNLOAD", "D:/AppServ/www/opencart/download/");define("DIR_LOGS", "D:/AppServ/www/opencart/system/logs/");Ttốt bởi đoạn code mới:


// HTTPdefine("HTTP", $_SERVER<"HTTP_HOST">.dirname($_SERVER<"PHP_SELF">)."/");define("HTTP_SERVER", "http://".HTTP);// HTTPSdefine("HTTPS_SERVER", "http://".HTTP);// DIRdefine("BASE_DIR", realpath(dirname(__FILE__)));define("DIR_APPLICATION", BASE_DIR."/catalog/");define("DIR_SYSTEM", BASE_DIR."/system/");define("DIR_DATABASE", BASE_DIR."/system/database/");define("DIR_LANGUAGE", BASE_DIR."/catalog/language/");define("DIR_TEMPLATE", BASE_DIR."/catalog/view/theme/");define("DIR_CONFIG", BASE_DIR."/system/config/");define("DIR_IMAGE", BASE_DIR."/image/");define("DIR_CACHE", BASE_DIR."/system/cache/");define("DIR_DOWNLOAD", BASE_DIR."/download/");define("DIR_LOGS", BASE_DIR."/system/logs/");Tương từ bỏ, các bạn mở file admin/config.php tìm đoạn code:

// HTTPdefine("HTTP_SERVER", "http://localhost/opencart/admin/");define("HTTP_CATALOG", "http://localhost/opencart/");// HTTPSdefine("HTTPS_SERVER", "http://localhost/opencart/admin/");define("HTTPS_CATALOG", "http://localhost/opencart/");// DIRdefine("DIR_APPLICATION", "D:/AppServ/www/opencart/admin/");define("DIR_SYSTEM", "D:/AppServ/www/opencart/system/");define("DIR_DATABASE", "D:/AppServ/www/opencart/system/database/");define("DIR_LANGUAGE", "D:/AppServ/www/opencart/admin/language/");define("DIR_TEMPLATE", "D:/AppServ/www/opencart/admin/view/template/");define("DIR_CONFIG", "D:/AppServ/www/opencart/system/config/");define("DIR_IMAGE", "D:/AppServ/www/opencart/image/");define("DIR_CACHE", "D:/AppServ/www/opencart/system/cache/");define("DIR_DOWNLOAD", "D:/AppServ/www/opencart/download/");define("DIR_LOGS", "D:/AppServ/www/opencart/system/logs/");define("DIR_CATALOG", "D:/AppServ/www/opencart/catalog/");Thay bằng đoạn code sau:

// HTTPdefine("HTTP", $_SERVER<"HTTP_HOST">.str_replace("/admin", "",dirname($_SERVER<"PHP_SELF">)));define("HTTP_SERVER", "http://".HTTP.."/admin/");define("HTTP_CATALOG", "http://".HTTP."/");define("HTTP_IMAGE", "http://".HTTPhường."/image/");// HTTPSdefine("HTTPS_SERVER", "http://".HTTP."/admin/");define("HTTPS_IMAGE", "http://".HTTPhường."/image/");// DIRdefine("BASE_DIR", str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR."admin", "", realpath(dirname(__FILE__))));define("DIR_APPLICATION", BASE_DIR."/admin/");define("DIR_SYSTEM", BASE_DIR."/system/");define("DIR_DATABASE", BASE_DIR."/system/database/");define("DIR_LANGUAGE", BASE_DIR."/admin/language/");define("DIR_TEMPLATE", BASE_DIR."/admin/view/template/");define("DIR_CONFIG", BASE_DIR."/system/config/");define("DIR_IMAGE", BASE_DIR."/image/");define("DIR_CACHE", BASE_DIR."/system/cache/");define("DIR_DOWNLOAD", BASE_DIR."/download/");define("DIR_LOGS", BASE_DIR."/system/logs/");define("DIR_CATALOG", BASE_DIR."/catalog/");Vậy là kết thúc.Chúc chúng ta thành công!


Chuyên mục: Kiến Thức