HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG IN ON AT

Giới từ IN ON AT được sử dụng rất thông dụng vào anh vnạp năng lượng tiếp xúc với văn uống phạm giờ đồng hồ anh và tạo khá nhiều lầm lẫn cho người thực hiện. 


Trong bài viết này bọn họ thuộc tìm hiểu cụ thể cách sử dụng "IN, ON, AT" để các bạn không thể hoảng loạn Khi thực hiện các giới tự này.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng in on at

*
cách sử dụng giới từ bỏ IN ON AT trong giờ anh

1. Cách sử dụng giới trường đoản cú IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời gian dài)

- Ta đặt "in" trước các từ bỏ chỉ thời hạn nhiều năm như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào thời điểm năm 1983)in 1980s (vào trong thời gian của thập niên 80)in February (trong tháng hai)in this week (vào tuần này)in Summer (vào mùa hè)

Sử dụng "On": vào … (ngày vào tuần)

- Ta đặt "on" trước đầy đủ từ bỏ chỉ đều ngày trong tuần, hoặc một cơ hội làm sao kia.

on Sunday (vào ngày Chủ nhật)on Monday (vào trong ngày trang bị bảy)on this occasion (nhân thời cơ này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào tầm … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta đặt "at" trước trường đoản cú chỉ mốc thời gian rất ngắn thêm cụ thể nhỏng giờ giấc trong thời gian ngày.

at 2 o’cloông chồng (vào khoảng 2 giờ)at that moment (vào lúc đó)at that time (vào tầm khoảng đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)

2. Cách dùng giới trường đoản cú IN, ON, AT để chỉ vị trí chốn

Sử dụng "in": làm việc … (trong một ở đâu đó)

- Ta đặt "in" trước từ chỉ Khu Vực địa lý to lớn, hoặc tự chỉ địa điểm sơ sinh, ngơi nghỉ trong tim một cái nào đó.

in the bed (sinh hoạt bên trên giường)in a box (nghỉ ngơi trong một cái hộp)in this house (sống trong ngôi nhà này)in the street (nghỉ ngơi trê tuyến phố phố)in Thủ đô New York (ở New York)in Vietphái nam (ngơi nghỉ Việt Nam)in Asia (làm việc châu Á)

Sử dụng "on": làm việc … (cùng bề mặt một cái gì đó)

- Ta đặt "on" trước trường đoản cú chỉ dụng cụ nhằm chỉ vị trí tiếp xúc trên mặt phẳng của đồ vật kia.

on this table (nghỉ ngơi bên trên bộ bàn này)on this surface (sinh sống cùng bề mặt phẳng này)on this box (sống trên cái vỏ hộp này)

Sử dụng "at": làm việc … (ở đâu kia không rứa thể)

- Ta đặt "at" trước trường đoản cú chỉ xứ sở để chỉ vị trí một bí quyết chung tầm thường.

at school (nghỉ ngơi trường)at the office (sống vnạp năng lượng phòng)at home page (nghỉ ngơi nhà)at work (nghỉ ngơi địa điểm làm cho việc)

3. Những bài tập sử dụng IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau cùng với in, on, at.

Xem thêm: Quora Là Gì ? Ông Chủ Quora Là Ai? Lưu Ý Khi Dùng Quora Quora Là Gì Và Tại Sao Tôi Nên Quan Tâm

1. Mary wants khổng lồ live sầu và work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether khổng lồ turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live sầu.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, open your book.........page 123 and we start the lesson.

các bài tập luyện 2: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home page. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right & the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed and the sofa. (8).........this table, there is a laptop và a phone. She stores her study materials (9).........the máy tính xách tay but she also uses it to watch films và listen lớn music. (10).........the wall, she hangs a cloông xã, a picture và a shelf. It looks so great!

các bài luyện tập 3: Hoàn thành các câu sau cùng với giới trường đoản cú in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go to lớn work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go lớn practice.........7:00 a.m.

5. I was born.........1992. I go lớn work.........night. I go khổng lồ work 10:00 p.m. I work at night because I like lớn take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

bài tập 1:

1. in 2. on 3. at 4. At. 5. at - in 6. on 7. at - in 8. on

những bài tập 2:

1. in 2. at 3. In 4. on 5. on 6. in 7. at 8. on 9. in 10. on

Những bài tập 3:

1. in - in - at 2. in - on 3. on - on - in - at 4. on - in - at 5. in - at

Hy vọng cùng với phần trả lời cụ thể biện pháp dùng In On At ở bên trên các bạn sẽ hiểu rõ biện pháp cần sử dụng 3 giới từ bỏ phổ cập này, chúc các bạn học tốt tiếng anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x