Hướng dẫn sử dụng microsoft onenote 2010

Cho dù bạn đang trong nhà, sống ngôi trường, hoặc vào văn uống phòng, hãy sử dụng Onechú ý và Onechú ý Office 365 nhằm ghi chnghiền bất cứ chỗ nào bạn đi, bất cứ điều gì bạn phải ghi nhớ. Onecảnh báo hay Onecảnh báo Office 365 sẽ tự động hóa lưu lại và đồng điệu hóa ghi chú của bạn trên tất cả các đồ vật nhằm bạn cũng có thể tập trung vào suy nghĩ cùng ý tưởng của mình.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Resources: https://support.office.com/en-us/article/Office-Training-Center-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb


Chuyên mục: Kiến Thức