Cài đặt môi trường lập trình c

Hướng dẫn thiết đặt môi trường thiên nhiên lập trình sẵn C

Trong bài học này chúng ta đề xuất tải góp bản thân 2 phần mềm sau đây:

1. Dev C++

Dev C++ là một phương tiện lập trình sẵn C/C++ đơn giản cùng dễ dãi. IDE này chỉ tất cả phiên bản mang lại hệ quản lý điều hành windows. Chúng ta cài đặt IDE này để có g++ áp dụng bên trên VS Studio Code