HƯỚNG DẪN TẠO FORM LOGIN C#

Xin chào các bạn, nội dung bài viết lúc này bản thân sẽ hướng dẫn biện pháp tạo nên biện pháp CRUD trong Database Firebase Realtime của Google trên ngôn ngữ lập trình C#.

Bạn đang xem: Hướng dẫn tạo form login c#

CRUD Database Firebase Realtime (thêm, xóa, sửa, lấy dữ liệu database firebase C#)

Realtime Database một service của Firebase. Theo tư tưởng vào tài liệu của firebase thì Realtime Database là: Dịch nôm mãng cầu thì nó có nghĩa  một cơ sở tài liệu NoSquốc lộ lưu lại và đồng bộ dữ liệu trên mây. Dữ liệu được nhất quán bên trên tất cả clients trong thời hạn thực, cùng vẫn khả dụng lúc áp dụng offline.

*

Ví dụ: Trong bài viết này bản thân sẽ giải đáp các bạn cách sinh sản Form Đăng cam kết cùng singin bên trên C#, bao gồm những tính năng cơ bản: thêm, xóa, sửa, đăng ký và đăng nhập bên trên C#.

Trong nội dung bài viết này, bản thân không tồn tại trả lời chúng ta cách chế tạo ra tài khoản Firebase trên top mạng tìm kiếm google, phần này các bạn từ bỏ tìm hiểu nhé.

Xem thêm: " Prohibition Là Gì, Nghĩa Của Từ Prohibition, Prohibition

Mình chỉ lí giải biện pháp CRUD Firebase trên C#. Trong bài xích này mình đang áp dụng thỏng viện FireSharp để gia công việc.

Các chúng ta cũng có thể sở hữu thư viện FireSharp từ nuget về, hoặc cài đặt source code nghỉ ngơi cuối bài viết của chính mình nhé.

Trong bài xích này, mình đã kiến tạo 3 form:

Form Đăng nhập (Form login)Form Đăng ký kết (Form Registration)Form Main

Giao diện Form singin Firebase C#:

*

Khi chúng ta tạo ra thông tin tài khoản bên trên Firebase database, chúng ta phải lấy nhì lên tiếng sau để sử dụng: AuthSecret, BasePath.

Dưới đây là hình hình họa để chúng ta rước nhị báo cáo Auth secret cùng Base Path của Database Firebase.

Lấy Base Path

*

2. Lấy Auth secret

*

Source code C# mang đến Form Login Firebase:

using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;using FireSharp.Config;using FireSharp.Response;using FireSharp.Interfaces;namespace learnFireBase public partial class LoginForm : Form public LoginForm() InitializeComponent(); IFirebaseConfig ifc = new FirebaseConfig() AuthSecret = "afojSxW25t6PgEl98qmLSanufOI3jKkGG552XaoW", BasePath = "https://opdaichien.com-c96be.firebaseio.com/" ; IFirebaseClient client; private void LoginForm_Load(object sender, EventArgs e) try client = new FireSharp.FirebaseClient(ifc); catch MessageBox.Show("No Internet or Connection Problem", "Warning!"); //bonus get all data to lớn gridviewvar data = client.Get("/Users"); var mList = JsonConvert.DeserializeObject>(data.Body); var listNumber = mList.Values.ToList(); dataGridView1.DataSource = listNumber; private void RegBtn_Click(object sender, EventArgs e) RegistrationForm reg = new RegistrationForm(); reg.ShowDialog(); private void LoginBtn_Click(object sender, EventArgs e) if (string.IsNullOrWhiteSpace(UsernameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(passTbox.Text)) MessageBox.Show("Please Fill All The Fields", "Warning!"); return; FirebaseResponse res = client.Get(
"Users/" + UsernameTbox.Text); MyUser ResUser = res.ResultAs(); MyUser CurUser = new MyUser() Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text ; if (MyUser.IsEqual(ResUser, CurUser)) RealApp real = new RealApp(ResUser.Fullname); real.ShowDialog(); else MyUser.ShowError(); Tiếp theo, là xây cất bối cảnh mang đến Form ĐK firebase C# (Registration)

Các bạn thi công như đồ họa chạy thử của mình làm việc dưới đây:

*

Source code chức năng: Register, Update và Delete firebase C#

using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;using FireSharp.Config;using FireSharp.Response;using FireSharp.Interfaces;namespace learnFireBase public partial class RegistrationForm : Form public RegistrationForm() InitializeComponent(); IFirebaseConfig ifc = new FirebaseConfig() AuthSecret = "afojSxW25t6PgEl98qmLSanufOI3jKkGG552XaoW", BasePath = "https://opdaichien.com-c96be.firebaseio.com/" ; IFirebaseClient client; private void RegistrationForm_Load(object sender, EventArgs e) try client = new FireSharp.FirebaseClient(ifc); catch MessageBox.Show("No Internet or Connection Problem", "Warning!"); private void RegBtn_Click(object sender, EventArgs e) if (string.IsNullOrWhiteSpace(UsernameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(passTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(GenderCbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(nameTbox.Text) && string.IsNullOrWhiteSpace(PhoneNumber.Text)) MessageBox.Show("Please Fill All The Fields", "Warning!"); return; MyUser web3_user = new MyUser() Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text ; SetResponse phối = client.Set(
"Users/" + UsernameTbox.Text, web3_user); if(set.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) MessageBox.Show($"Successfully registered UsernameTbox.Text!", "Information!"); private void btn_Update_Click(object sender, EventArgs e) MyUser web3_user = new MyUser() Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text ; var update = client.Update(
"Users/" + UsernameTbox.Text, web3_user); if (update.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) MessageBox.Show($"Update Information UsernameTbox.Text successful!", "Information!"); private void btn_delete_Click(object sender, EventArgs e) MyUser web3_user = new MyUser() Username = UsernameTbox.Text, Password = passTbox.Text, Gender = GenderCbox.Text, Fullname = nameTbox.Text, PhoneNumber = PhoneNumber.Text ; var delete = client.Delete(
"Users/" + UsernameTbox.Text); if(delete.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK) MessageBox.Show($"Delete UsernameTbox.Text successful!", "Information!"); Và ở đầu cuối là họ thi công Form Main, sau khi singin thành công đã login vào Form main:

*

Source code Form Main C#

using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;namespace learnFireBase public partial class RealApp : Form public string Username; public RealApp(string web3_username) InitializeComponent(); this.Username = web3_username; private void RealApp_Load(object sender, EventArgs e) label1.Text = $"WELCOME BACK Username.ToUpper()!"; Video chạy thử ứng dụng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vì sao phong trào duy tân ở trung quốc thất bại

 • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

 • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

 • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.