Nếu một ống mạch gỗ bị tắc dòng mạch gỗ trong ống đó vẫn có thể tiếp tục đi lên được vì sao

Câu1: Nếu 1 ống mạch mộc bị tắc, mẫu mạch gỗ có thể thường xuyên đi lên được không? Vì sao?Câu 2: Lúc cạo mủ cao su thiên nhiên, tín đồ ta hay giảm mạch gỗ hay mạch rây? Vì sao?
Bạn đang xem: Nếu một ống mạch gỗ bị tắc dòng mạch gỗ trong ống đó vẫn có thể tiếp tục đi lên được vì sao

*

*

Đáp án:

Lời giải:Nếu mộl ống mạch mộc bị tắc, mẫu nhựa nguyên vào ống đó vẫn hoàn toàn có thể thường xuyên đi lên được bằng phương pháp dịch rời ngang qua các lỗ mặt vào ống kề bên với liếp tục di chuyển lên trên mặt.

Câu 2:Cắt mạch rây. Vì mạch rây là mạch đi lại những hóa học hữu cơ vì chưng cây tổng thích hợp, trong những số ấy có chất cao su đặc. Còn mạch gỗ vận chuyển nước và khoáng chất, không tồn tại hóa học cao su đặc.


*

*

Câu1: Nếu 1 ống mạch mộc bị tắc, loại mạch gỗ có thể tiếp tục đi lên được không? Vì sao?Câu 2: Lúc cạo mủ cao su đặc, tín đồ ta thường xuyên cắt mạch gỗ tuyệt mạch


Xem thêm: Công Nghệ Raid 5 Là Gì ? Raid 0, 1, 5, 6, 10 Dùng Để Làm Gì?

Câu1: Nếu 1 ống mạch mộc bị tắc, loại mạch gỗ hoàn toàn có thể liên tiếp đi lên được không? Vì sao?Câu 2: khi cạo mủ cao su thiên nhiên, bạn ta thường xuyên giảm mạch gỗ hay mạch rây? Vì sao?


*

Đáp án:

Lời giải:Nếu mộl ống mạch gỗ bị tắc, chiếc nhựa nguyên trong ống đó vẫn rất có thể thường xuyên đi lên được bằng phương pháp dịch chuyển ngang qua các lỗ mặt vào ống kề bên và liếp tục di chuyển lên trên.

Câu 2:Cắt mạch rây. Vì mạch rây là mạch vận động những chất cơ học do cây tổng đúng theo, trong những số đó bao gồm chất cao su đặc. Còn mạch gỗ chuyển động nước cùng chất khoáng, không tồn tại chất cao su đặc.


Câu1: Nếu 1 ống mạch mộc bị tắc, cái mạch mộc có thể liên tiếp đi lên được không? Vì sao?Câu 2: Lúc cạo mủ cao su, tín đồ ta thường xuyên cắt mạch mộc giỏi mạch

Câu1: Nếu 1 ống mạch mộc bị tắc, chiếc mạch mộc hoàn toàn có thể liên tục tăng trưởng được không? Vì sao?Câu 2: Lúc cạo mủ cao su thiên nhiên, fan ta thường xuyên cắt mạch gỗ hay mạch rây? Vì sao?


Đáp án:

Lời giải:Nếu mộl ống mạch gỗ bị tắc, loại vật liệu bằng nhựa nguyên ổn vào ống đó vẫn rất có thể liên tục đi lên được bằng cách dịch rời ngang qua những lỗ mặt vào ống kề bên và liếp tục dịch chuyển lên trên mặt.

Câu 2:Cắt mạch rây. Vì mạch rây là mạch chuyên chở những chất cơ học bởi vì cây tổng hợp, trong số đó tất cả chất cao su thiên nhiên. Còn mạch gỗ tải nước cùng khoáng chất, không tồn tại hóa học cao su đặc.
Xem thêm: Scrambled Egg Là Gì - Cách Làm Trứng Khuấy

Select kind of searchQuestionsAnswersQuestion categoriesQuestion tagsPostsCommentsPost categoriesPost tagsUsers

Phản hồi ngay gần đâyChuyên mục: Kiến Thức