Politics là gì

the activities of the government, members of law-making organizations, or people who try khổng lồ influence the way a country is governed:


Bạn đang xem: Politics là gì

the relationships within a group or organization that allow particular people khổng lồ have sầu power over others:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú opdaichien.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


the activities of the government, politicians, or political parties, or the study of these activities:
Politics are also the activities of people who are trying to lớn obtain an advantage within a group or organization:
the activities of the government, members of law-making organizations, or people who try to influence the way a country is governed:
activities that are related lớn getting or keeping power within a particular company, organization, etc.:
*

*Xem thêm: Quy Phạm Là Gì ? Các Bộ Phận Cấu Thành Quy Phạm Pháp Luật ? Hiệu Lực Của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Là Gì

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Power Amplifier Là Gì ? Một Vài Điều Thú Vị Về Power Amplifier

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức