Postfix là gì

*

Postfix là một phầm mềm mối cung cấp mở được dùng làm gửi mail (Mail Transfer Agent-MTA). Được xây dừng vày IBM cùng với kim chỉ nam sửa chữa thay thế trình gửi mail thông dụng là sendmail.


Bạn đang xem: Postfix là gì


Xem thêm: Lời Bài Hát Phố Đêm Đèn Mờ Giăng Giăng Màu Trắng Như Vì Sao, Phố Đêm Lyrics By Đàm Vĩnh Hưng: Phố Đêm Đèn Mờ

Trong nội dung bài viết này tôi vẫn trả lời chúng ta bí quyết cài đặt postfix nhằm gửi mail bên trên Centos7.

Remove Sendmail

Thứ nhất đề nghị kiểm soát xem sendmail đã có cài đặt chưa bởi câu lệnh

rpm -qa | grep sendmailNếu gồm kết quả trả về chứng tỏ sendmail đã có được thiết lập. Ta cần remove sầu nó

yum remove sendmail*

Install postfix

Cài đặt postfix cùng một số trong những gói liên quan

yum -y install postfix cyrus-sasl-plain mailxĐặt postfix nhỏng MTA mang định của hệ thống

alternatives --mix mta /usr/sbin/postfixNếu câu lệnh bị lỗi với trả về output /usr/sbin/postfix has not been configured as an alternative sầu for mta thì thực hiện lệnh sau:

alternatives --phối mta /usr/sbin/sendmail.postfixRestart với enable postfix

systemctl restart postfixsystemctl enable postfix

Configure Postfix

Msinh sống file main.cf nhằm chỉnh sửa

vi /etc/postfix/main.cfThêm vào thời gian cuối file gần như loại sau

myhostname = hostname.example.comrelayhost = :587smtp_use_tls = yessmtp_sasl_auth_enable = yessmtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwdsmtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crtsmtp_sasl_security_options = noanonymoussmtp_sasl_tls_security_options = noanonymousConfigure Postfix SASL CredentialsTạo tệp tin /etc/postfix/sasl_passwd và thêm vào trong dòng sau

:587 web3_username:passwordTrong đó:

web3_username: là liên hệ email dùng làm gửi mailpassword: là password của tin nhắn dùng để làm gửi mail

Phân quyền đến file vừa tạo

postmap /etc/postfix/sasl_passwdchown root:postfix /etc/postfix/sasl_passwd*chgian lận 640 /etc/postfix/sasl_passwd*systemctl reload postfix

Cho phxay ứng dụng truy cập gmail

Nếu chúng ta áp dụng tin nhắn có tác dụng shop bạn gửi thì chúng ta yêu cầu được cho phép vận dụng truy vấn email của bạn

Đăng nhập bởi email để thực hiện gửi mail sẽ knhì báo bên trên trên trình để mắt tới cùng truy cập vào cửa hàng sau

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

Bật chế độ được cho phép áp dụng truy tìm cập

*

Kiểm tra

Kiểm tra lại xem đã gửi mail thành công tuyệt chưa

echo "Đã gửi thành công" | mail -s "Mail kiểm tra" thuctapsinh2020
email.comTôi đã nhận được được mail vừa gửi

*
Xem thêm: Tra Từ Sales Call Là Gì, Nghĩa Của Từ Sales Call, Sales Call Là Gì, Nghĩa Của Từ Sales Call

Linux

mailpostfix

Previous postPhân quyền User vào FTP server(CentOS-7)Next post Cấu hình graylog gửi lưu ý qua email

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your gmail address will not be published. Required fields are marked *


Chuyên mục: Kiến Thức