Preface là gì

an introduction at the beginning of a book explaining its purpose, thanking people who helped the author, etc.:


Bạn đang xem: Preface là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú opdaichien.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


something that comes before and introduces a more important thing, esp. an introduction at the beginning of a book that explains its aims:
A lengthy contextual statement introduces each section, with individual documents being prefaced by a brief, though insightful, narrative.
Each section is prefaced by a brief introduction providing the theoretical background informing the choice of texts.
Here, phrases built from precipitous eight-note f igures alternate with melodic dyads (displaced as ninths or sevenths) prefacing abrasive chords.
The prefaces also construct the authority of the translation by commenting upon the work of translation.
All these prefaces bình luận upon the work of translation itself, reassuring the reader that the translator knows his art & that his motives are sound.
In this way, participants can maximally load a turn to lớn include prefaces, mitigations, & accounts prior to the declination component, thereby heightening its projectability.
Answers to why-type questions may be prefaced by because, which identifies what follows as an explanation fitted to the question.
The opdaichien.com has lists of rhyming slang và of backslang, both prefaced by a brief history và discussion.
The individual months are prefaced with a small amount of poetic and astronomical material, as is the calendar as a whole.


Xem thêm: Công Dụng, Chức Năng, Vai Trò Của Polysaccharide Là Gì ? Tác Dụng Dược Lý Của Polysaccharide

Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của các biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press giỏi của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Dầu Tầm Xuân Hay Rosehip Là Gì ? Tác Dụng Với Sức Khỏe Ra Sao?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức