Present subjunctive là gì

Lúc đối tượng này muốn đối tượng kia thực hiện việc gì thì bọn họ sẽ sử dụng câu mệnh lệnh hoặc câu cầu khiến hay còn gọi là câu giả định. Khác với câu mệnh lệnh, câu giả định có sắc thái cầu khiến chứ không có tính nghiền buộc.Trong câu giả định, người ta cần sử dụng dạng ngulặng thể không “to”của các động từ sau một số động từ chính cùng thường gồm “that”.

Bạn đang xem: Present subjunctive là gì

Ở bài này, opdaichien.com sẽ cùng với các ạn tra cứu hiểu về biện pháp sử dụng của câu giả định trong tiếng anh trên một số cấu trúc câu giả định tốt gặp.

1. Định nghĩa

“Subjunctive” -Câu giả địnhhay còn gọi làcâu cầu khiếnlà loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ nhị có tác dụng việc gì. Câu giả định cótính chất cầu khiếnchứkhông mang tính yêu thương cầu, ép buộcnhư câu mệnh lệnh.

2. Cách sử dụng

“Subjunctive” chủ yếu được sử dụng để nói đến những sự việc ko chắc chắn sẽ xảy ra.

Ví dụ, họ sử dụng lúc nói về những sự việc mà một ai đó:+ muốn xảy ra+ dự đoán thù sẽ xảy ra+ tưởng tượng xảy ra

Trong câu giả định, người ta dùng dạng ngulặng thểkhông có tocủa những động từ sau 1 động từ chủ yếu mang tính cầu khiến. Thường cóthatvào câu giả định, trừ 1 số trường hợp đặc biệt.

Ví dụ: I suggest that you vị the project.

3. Một số cấu trúc câu giả định thường gặp

*

3.1 Câu giả định dùng would rather và that

a. Diễn tả sự việc ở hiện tại (present subjunctive):

Sử dụng Lúc người thứ nhất muốn người thứ nhì làm việc gì (nhưng làm cho hay là không còn phụ thuộc vào người thứ hai). Khi đó, động từ ở mệnh đề hai để ở dạng nguyên thể không to với đặt not trước nguyên thể không to với thể phủ định.

S1 + would rather that + S2 +

Ví dụ:

My sister would rather that I vày the housework tomorrow.Chị gái tôi muốn tôi dọn dẹp công ty cửa vào trong ngày mai.

He would rather that his daughter not go trang chính late.Ông ấy không muốn phụ nữ mình về đơn vị muộn.

Chụ ý:Ngữ pháp nói thời nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ chất nhận được bỏ that trong cấu trúc này nhưng vẫn giữ nguim hình thức giả định.

b. Diễn tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện tại

Động từ sau chủ ngữ nhị sẽ chia ở quá khứ đơn, nếu sử dụng động từ to be thì chia là were ở tất cả các ngôi.

S1 + would rather that + S2 +

Ví dụ:

Linda would rather that her father worked fewer 10 hours per day as he used lớn. (In fact he works 10 hours per day).Linda muốn bố cô ấy có tác dụng việc ít hơn 10 tiếng một ngày như trước đây. (Trên thực tế bố cô ấy làm cho việc 10 tiếng mỗi ngày)

I would rather that today were Sunday. (Infact, it is not Sunday).Tôi muốn hôm nay là chủ nhât. (Trên thực tế lúc này ko là chủ nhật)

Nếu muốn thành lập thể phủ định sử dụng didn’t + verb hoặc were not sau chủ ngữ nhị.

Ví dụ:

Linda would rather that her father didn’t work more than 10 hours per day.Linda muốn bố cô ấy ko làm việc nhiều hơn 10 tiếng mỗi ngày.

I would rather that today were not Sunday.Tôi muốn từ bây giờ không phải chủ nhật.

c. Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ phân chia ở dạng quá khứ chấm dứt, ở thể phủ định sẽ tất cả dạng hadn’t + pII

S1 + would rather that + S2 + past perfect …

Tom would rather that he had finished the work yesterday. (Tom did not finish the work yesterday).Tôm muốn anh ấy chấm dứt công việc ngày hôm qua. (Tom đã không kết thúc công việc ngày hôm qua)

Bill would rather that his girlfriend hadn’t gone baông chồng her promise. (His girlfriover went baông xã her promise).Bill muốn bạn gái mình không thất hứa. (Bạn gái anh ấy đã thất hứa)

Chú ý:Ngữ pháp hiện đại cho phép lược bỏ that trong một số câu giả định cần sử dụng would rather

*

3.2. Câu giả định cần sử dụng với các động từ trong bảng dưới đây.

AdviseDemandPreferRequire
askinsistproposestipulate
commandmoverecommendsuggest
decreeorderrequesturge

– Trong câu nhất định phải cóthat.

– Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể khôngto.

S1 + verb + that + S2 +

Ví dụ:

I suggest that he kiểm tra the homework carefully.Tôi gợi ý anh ấy kiểm tra bài bác tập về nhà thật cẩn thận.

Nếu bỏthatđi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên thể cóto, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định cùng trở thành câu bình thường.

Ví dụ:

I urge him lớn be faster.Tôi thúc giục anh ta nhanh hao lên.

Crúc ý: Trong tiếng Anh của người Anh (British English), trước động từ ngulặng thể ko khổng lồ gồm should. Nhưng vào tiếng Anh của người Mỹ (American English) người ta bỏ nó đi.

Xem thêm: " Side Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sides Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Sides Trong Tiếng Việt

Ví dụ:

The little boyinsisted thatthe toybebought immediately.Cậu bé khăng khăng đòi tải đồ chơi tức thì lập tức.

This schoolrequired thatall the studentsdothe entrance test.Trường học này yêu thương cầu mọi học sinc có tác dụng bài xích kiểm tra đầu vào.

3.3. Câu giả định dùng với tính từ

Các tính từ sử dụng trong câu giả định gồm những tính từ trong bảng dưới đây.

AdvisedNecessary

Essential

Vital

RecommendedUrgent
ImportantObligatoryRequiredImperative
MandatoryProposeSuggested

Trong công thức sau,adjectivechỉ định một trong các tính từ bao gồm trong bảng bên trên.

It + be + adjective sầu + that + subject … (any tense)

Ví dụ:

It is necessary that he water these trees everyday.Việc anh ấy tưới những cây này hằng ngày rất cần thiết.

It has been suggested that children play sports.Người ta gợi ý rằng trẻ em bắt buộc chơi thể thao.

Trong một số trường hợp gồm thể cần sử dụng danh từ tương ứng với các tính từ ở trên theo công thức sau.

It + be + noun that subject … (any tense)

Ví dụ:

It is a suggestion that children play sports.Có lời gợi ý rằng trẻ em đề nghị chơi thể thao.

3.4.Dùng với một số trường hợp khác

– Câu giả định còn sử dụng được vào một số câu cảm thán, thường tổng quan các thế lực siêu nhiên.

Ví dụ:

God save my family!Thần phù hộ mang đến gia đình tôi.

God be with you ! = good bye.Tạm biệt.

– Dùng với một số thành ngữ:Come what may: Dù có chuyện gì đi nữa.

Ví dụ:

Come what maywe will always be with you.Dù bao gồm chuyện gì đi nữa Shop chúng tôi vẫn luôn bên cạnh bạn.

If need be : nếu cần

Ví dụ:

If need bewe can buy another book.Nếu cần họ hãy cài đặt quyển sách khác.

– Dùng với if this betrong trường hợp muốn nêu ra một giả định từ phía người nói nhưng ko thật chắc chắn lắm về khả năng.

Ví dụ:

If this be hard person, you would be chosen.Nếu là một người chăm chỉ thì bạn tất cả thể được chọn.

3.5.Câu giả định dùng với it is time

It is time (for smb) khổng lồ bởi vì smth : đã đến thời gian phải làm gì. (thời gian vừa vặn, ko đưa ra giả định)

Ví dụ:

It is timefor himkhổng lồ getto lớn the gas station (just in time).Đã đến dịp anh ấy phải ra ga rồi. (vừa đúng giờ)

It is high/about time subject + simple past : đã đến cơ hội làm gì (giả định thời gian đến trễ một chút)

Crúc ý:High/ aboutđược dùng trướctimeđể tiếp tế ý nhấn mạnh.

Xem thêm: Service Level Agreements ( Sla Là Gì ? Xu Thế Quản Lý Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Với

Ví dụ:

It’s high timeIcamelớn the meeting (it is a little bit late). Đã đến dịp tôi đi họp rồi. (Hơi trễ một chút)

3.6. Cấu trúc giả định vớiAS IF/ AS THOUGH

as if/ as though(như thể là cứ như là) đứng trước mệnh đề diễn một điều không tồn tại thật hoặc trái với thực tế.

a. Nếu tình huống ở hiện tại:

Có thật:S + V-s/-es + as if / as though+ S +V-s/-es

Không có thật:S + V-s/-es + as if / as though+ S +V2/-ed

Ví dụ:

He actsas if/ as thoughhe knows the answers. (He really knows the answers).(Anh ta thể hiện cứ như anh ta đã biết đáp án rồi vậy - Sự thực là anh ta gồm biết đáp án)

He actsas though/ as ifhe knew the answers.(He doesn’t know the answers, he just pretover that he knows).(Anh ta thể hiện cứ như thể anh ta biết đáp án rồi vậy - Thực tế là anh ta chả biết gì sất)

2. Nếu tình huống ở vượt khứ:

Có thật:S + V2/-ed + as if/ as though + S + have/has + V3/-ed

Không gồm thật:S + V2/-ed + as if + S + had + V3/-ed

Ví dụ:

She lookedas ifshe has had some bad web3_news. (She really has some bad web3_news).(Trông cô ấy cứ như là vừa nghe tin dữ xong vậy - Cô ấy sự thực bao gồm tin buồn)

She lookedas ifshe had had some bad web3_news. (She has just waken up).(Trông cô ấy cứ như vừa nghe tin dữ ngừng vậy - Thực sự là mới ngủ dậy bắt buộc mặt bờ phờ)


Chuyên mục: Kiến Thức