PRESS CONFERENCE / NEWS CONFERENCE / BUỔI HỌP BÁO

a meeting at which a person or organization makes a public statement và reporters can ask questions

Bạn đang xem: Press conference / news conference / buổi họp báo

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ opdaichien.com.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.


a meeting at which government or business officials make a public statement and reporters can ask questions
a meeting in which someone makes an official statement khổng lồ journalists (= people who write reports for newspapers, television, etc.) & answers questions from them :
Most observers agree that presidents bởi vì not hold a press conference unless it can help them achieve some goal.
Policy makers seem to lớn thất bại interest in a new measure as soon as the press conference at which it is announced is over.
The measure of the skill with language is revealed in the impromptu give-and-take of the unrehearsed press conference.
I dispute that, as the press release was issued at the same time as the press conference was being held.
But one member of staff visited the accompanying exhibition và attended a congress press conference.
Các quan điểm của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của các biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press xuất xắc của những đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Hướng Dẫn Restore Iphone 5 Lock Vô Cùng Hiệu Quả, Cách Restore Iphone 5S Lock

something that many people want to lớn read or that a particular group of people should read

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vì sao bị sa tử cung, nguyên nhân

  • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

  • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

  • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

  • x