Primarily là gì

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự opdaichien.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.
Bạn đang xem: Primarily là gì

There is also a witnesses" room with separate access khổng lồ the court - a last-minute addition to lớn the plans, primarily intended for women.
The cost of replacing carbon by growing trees is so high primarily because of the opportunity costs of foregoing agricultural production on prime cropland.
This is because vowels in both primarily and secondarily stressed syllables are rendered svào and not weakened.
Ultimately the genre survives in the twenty-first century primarily in our university choruses và local choral societies.
According to lớn this view one tends to lớn perceive sầu selfmotion primarily with respect to lớn a visual reference frame.
If recognition và identification are carried out primarily by the ventral system, using long-term memory, what is it that is recognized & identified?
It is an intensive group therapy programme that is primarily directed at the normalization of eating and the restoration of body toàn thân weight.
Were this applause directed lớn the cast alone, then the report would be of interest primarily in the history of performance.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của các chỉnh sửa viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press giỏi của những công ty cấp giấy phép.
*

someone with a very great ability that usually shows itself when that person is a young child

Về vấn đề này


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pole Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Growth Pole Là Gì

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục Lê Hải An Chết Vì Sao Lê Hải An Chết, Nguyên Nhân Thứ Trưởng Lê Hải An Đột Ngột Qua Đời

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức