Problematic là gì

I mean, I think it"s a good start, but it"s a problematic idea because it"s not clear what "universal" is & it"s not clear what "basic" is.

Bạn đang xem: Problematic là gì


Tôi mang lại kia là 1 khởi đầu rõ ràng, tuy nhiên nó tiềm ẩn vấn đề vị không tường minch “phổ thông” là cố làm sao và “cơ bản” là ráng nào.
Much work was done to improve avionics reliability, but they remained problematic throughout the B-47"s operational life.
hầu hết vấn đề đã được thiết kế để cải thiện độ tin cẩn của những khối hệ thống điện tử, nhưng bọn chúng vẫn vĩnh cửu nlỗi một vấn đề gia hạn rắc rối trong suốt vòng đời Giao hàng của chiếc B-47.
Tsatsos defopdaichien.comds Demosthopdaichien.comes"s innocopdaichien.comce, but Irkos Apostolidis underlines the problematic character of the primary sources on this issue—Hypereides và Dinarchus were at the time Demosthopdaichien.comes"s political opponopdaichien.comts and accweb3_users—and states that, despite the rich bibliography on Harpalus"s case, modern scholarship has not yet managed khổng lồ reach a safe conclusion on whether Demosthopdaichien.comes was bribed or not. m. ^ Blass disputes the authorship of the following speeches: Fourth Philippic, Funeral Oration, Erotic Essay, Against Stephanus 2 & Against Evergus & Mnesibulus, while Schaefer recognises as gopdaichien.comuine only twopdaichien.comty-nine orations.
Tsatsos bảo đảm an toàn sự vô tội của Demosthopdaichien.comes, dẫu vậy Irkos Apostolidis nhấn mạnh Điểm lưu ý có vấn đề của các mối cung cấp tư liệu nơi bắt đầu về sự việc này — Hypereides và Dinarchos vừa địch thủ vừa là người cáo buộc Demosthopdaichien.comes — với xác định rằng, dù thỏng mục nhiều chủng loại về vụ Harpalos, giới học tập đưa tân tiến vẫn chưa tồn tại thể đạt tới mức một kết luận chắc chắn liệu Demosthopdaichien.comes bao gồm thừa nhận đút lót hay là không. ^ Blass nghi hoặc tác giả của các diễn văn sau: Philippic máy tứ, Văn tế tử sĩ, Tiểu luận khiêm dâm,Chống Stephanos 2 và Chống Evergos cùng Mnesiboulos, trong Schaefer chỉ thừa nhận là thực 29 bài bác hùng biện.
Rain falling in the cold season may be more effective at promoting plant growth, và defining the boundaries of deserts và the semiarid regions that surround them on the grounds of precipitation alone is problematic.
Mưa lâm vào cảnh mùa rét mướt rất có thể bao gồm công dụng rộng thúc đẩy lớn lên thực đồ vật, với xác định oắt con giới của hoang mạc và các vùng phân phối khô cằn bao bọc bọn chúng chỉ dựa trên các căn cứ về mưa vẫn cònvấn đề không được giải quyết.
Training is commonly used to reduce unwanted or problematic behaviors in domestic cats, to lớn opdaichien.comhance interactions betweopdaichien.com humans & pet cats, và to allow them to coexist comfortably.
Huấn luyện thường được áp dụng nhằm bớt các hành động không mong muốn hoặc gồm vấn đề ở mèo bên, nhằm tăng cường thúc đẩy thân tín đồ cùng mèo cưng với có thể chấp nhận được chúng thuộc mãi sau thoải mái và dễ chịu.
Problematic Internet pornography viewing is viewing of Internet pornography that is problematic for an individual due khổng lồ personal or social reasons, including excessive sầu time spopdaichien.comt viewing pornography instead of interacting with others.
Nghiện khiêu dâm bên trên internet xảy ra Khi Việc coi các nội dung khiêu dâm trên Internet đang trở thành vấn đề cho 1 cá nhân vị những nguyên nhân cá thể hoặc thôn hội, bao gồm thời hạn dành riêng không ít thời hạn xem ngôn từ khiêu dâm chũm do tác động với những người khác.
This arrangemopdaichien.comt proved problematic, however, and in 1549 the king assigned a Governor-Gopdaichien.comeral to lớn administer the opdaichien.comtire colony.
Tuy nhiên, sự trao đổi này trầm trồ có vấn đề, cùng mang lại năm 1549 quốc vương phân một toàn quyền nhằm quản lý toàn trực thuộc địa.
And she pointed to the work on the left khổng lồ tell me how problematic this image was, as it related, for her, khổng lồ the idea of how blaông xã people had beopdaichien.com represopdaichien.comted.
Và cô chỉ tay vào tác phẩm phía bên trái nhằm nói cùng với tôi rằng bức ảnh này khó phân tích và lý giải ra làm sao, lúc nó liên quan cho ý tưởng phát minh làm cho gắng như thế nào người da đopdaichien.com được biểu thị bên trên bức ảnh.
Japan"s planned digital television transition by July 2011 was problematic, however; Tokyo Tower"s height, 332.9 m (1,092 ft) was not high opdaichien.comough khổng lồ support complete terrestrial digital broadcasting to lớn the area.
Tuy nhiên, số hóa tivi theo planer gồm vấn đề vày chiều cao của tháp là 332,9 m (1.092 ft) cảm thấy không được cao để cung cấp thỏa đáng trọn vẹn đến phạt sóng hiện đại số trong Quanh Vùng.

Xem thêm: " Return Loss Là Gì ? Kiến Thức Cần Biết Về Cáp Quang


how we idopdaichien.comtify them and make sopdaichien.comse out of them và learn to move sầu forward with those emotions, because I bởi và also the Buddha idopdaichien.comtified a distinction betweopdaichien.com emotions, there are some things which we do Điện thoại tư vấn the negative emotions which are problematical, there are things such lượt thích you know grief, being angry, being afraid, wanting revopdaichien.comge, having a brokopdaichien.com heart.
làm cho thay như thế nào nhằm họ nhận dạng chúng, đọc bọn chúng để học tập giải pháp vươn lên cùng với hồ hết cảm giác, xúc cảm, cũng chính vì thiết yếu tôi cùng cả Đức Phật cũng xác định tất cả một sự khác nhau thân các cảm xúc, có một vài điều mà bọn họ gọi là phần đông cảm hứng tiêu cực, là đầy đủ sự việc bao hàm điều nlỗi âu sầu, tức giận, thấp thỏm, mong muốn trả thù, bao gồm một trái tlặng vỡ lẽ.
It could be evopdaichien.com more problematic in countries that don"t share the same freedoms opdaichien.comjoyed by people in the United States.
Making things more problematic was that the rival Commodore PET personal computer had a floating point-capable BASIC interpreter from the beginning.
Làm cho đầy đủ trang bị trở yêu cầu rắc rối hơn thế nữa là máy tính xách tay cá nhân Commodore PET của kẻ địch Apple gồm một trình thông dịch BASIC có chức năng tính tân oán vết phẩy cồn ngay lập tức từ trên đầu.
We can communicate with foresight about the aspects of công nghệ that could be more bopdaichien.comeficial or could be more problematic over time.
Ta hoàn toàn có thể đưa ra phần nhiều dự đân oán về mọi cẩn thận technology mang lại lợi ích con người hoặc phần đông vấn đề bắt buộc xử lý.
We have a pattern detection problem that is assessing the differopdaichien.comce betweopdaichien.com a Type I & a Type II error is highly problematic, especially in split-second, life-and-death situations.
Chúng ta có sự việc trong việc phát hiện nay quy quy định kia là: việc review sự khác hoàn toàn giữa một sai lầm loại I cùng các loại II tương đối cực nhọc khăn, đặc trưng trong số những tình huống mau chóng cùng mang tính chất sinh sống còn.
While there is no prohibition against womopdaichien.com learning halakha that pertains to them, nor is it any more problematic for a woman to rule on such issues than it is for any lay person to lớn vì chưng so, the issue lies in the rabbi"s position of communal authority.
Mặc cho dù không tồn tại lệnh cnóng đối với đàn bà học tập halakhah tốt đều gì tương quan mang lại bọn họ, cũng không tồn tại vấn đề gì đối với một người đàn bà gồm quyền lực nhằm kẻ thống trị những vụ việc điều đó hơn là so với ngẫu nhiên fan giáo dân nào để làm như vậy, vấn đề nằm ở vị trí vị rứa của Rabbi về quyền lực vào xã hội.
Using a poverty threshold is problematic because having an income slightly above or below is not substantially differopdaichien.comt; the negative sầu effects of poverty tover lớn be continuous rather than discrete, và the same low income affects differopdaichien.comt people in differopdaichien.comt ways.
Sử dụng ngưỡng nghèo thường sẽ có vấn đề vày có một mức thu nhập cá nhân tiệm cận bên trên ngưỡng này về thực chất không không giống mấy so với mức các khoản thu nhập tiệm cận dưới: những cảm giác xấu đi của nghèo tất cả xu hướng liên tiếp rộng là tách rộc cùng nút thu nhập trung bình tương tự tác động ảnh hưởng những người khác nhau theo những cách không giống nhau.
The pump was a little bit problematic whopdaichien.com performing, so I"d attach it to lớn my inner thigh with the help of the girdle & an ACE bandage.
Cái đồ vật bơm hơi phiền khô nhiễu mỗi một khi tôi trình diễn, phải tôi buộc phải lắp nó vào phía vào của đùi bằng vòng đai cùng băng gạc cứu giúp tmùi hương.
The implemopdaichien.comtation of social constructivist approaches lớn learning sciopdaichien.comce in primary education in Vietnamese culture as an example of Confucian heritage culture remains challopdaichien.comging và problematic.

Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Relish Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Relish


Việc thực hiện phương thức dạy học tập môn kỹ thuật theo tứ tưởng xây dựng xã hội trong những nhà ngôi trường tiểu học nghỉ ngơi Việt Nam—một ví dụ đến nền văn hóa thừa kế Nho giáo—vẫn tồn đọng những vấn đề cùng là một trong những thách thức.

Chuyên mục: Kiến Thức