Procrastinator là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự opdaichien.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một cách đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Procrastinator là gì

This way, the countries taking actions in advance get their rewards & procrastinating countries will have to vị more later.
This suggests that individuals would procrastinate, and that even fewer individuals would make an active sầu investment decision.
It has already procrastinated for so long that at least one term"s intake, & possibly two, for the grammar school have sầu been lost.
It shows a degree of procrastinating procedures, and it shows a laông chồng of compassion with the difficulties of these men.
I am sure that he, like me, would like khổng lồ make a decision fairly quickly rather than procrastinate on the matter.
I hope that they will stop procrastinating và that something will be done about reducing the period from five years lớn four.
Các cách nhìn của các ví dụ không miêu tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press hay của những công ty cấp phép.
*

*Xem thêm: Tìm Hiểu Về Các Ký Hiệu Và Cấp Tốc Độ Của Thẻ Nhớ Sd/Sdhc/ Sdxc Là Gì ?

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hỏi Đáp Y Học: Đau Thần Kinh Hông ( Sciatica Là Gì ? Đau Thần Kinh Tọa (Sciatica Pain)

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức