Professional development là gì

quý khách hoàn toàn có thể hiểu được một cuộc phỏng vấn xin Việc sẽ đạt kết quả hơn, gây ấn tượng với nhà tuyển dụng cùng đem lại cho chính mình cơ hội nếu khách hàng bao hàm thắc mắc, mà lại ngơi nghỉ kia bên tuyển chọn dụng tấn công tương đối thấy được bạn là một trong những ứng viêm tiềm năng. Sau phía trên tôi công ty chúng tôi xin liệt kê một số trong những thắc mắc mà lại bạn nên xem xét để hỏi bên tuyển chọn dụng. Do thời gian cùng trình độ chuyên môn hạn chế đề xuất bài dịch có thể có sai xót, tuy nhiên hi vọng nó đang hữu ích cho bạn lúc tyêu thích gia một trong những buổi phỏng vấn xin vấn đề.

Bạn đang xem: Professional development là gì


*

2. What are the most immediate projects that need to lớn be addressed?Tạm dịch: cái gì rất cần được gửi đi ngay chớp nhoáng trong số đông kế hoạch?
3. Can you show me examples of projects I’d be working on?Tạm dịch: Anh/chị hoàn toàn có thể cho tôi ví dụ về dự án tôi có thể thao tác làm việc trong đó?
4. What are the skills và experiences you’re looking for in an ikhuyến mãi candidate?Tạm dịch: Kỹ năng cùng kinh nghiệm ai đang ước ao ngóng ở một người tìm việc lý tưowng ?+ideal:lý tưởng
5. What attributes does someone need khổng lồ have sầu in order lớn be really successful in this position?Tạm dịch: Những nằm trong tính đề nghị cho 1 tín đồ nào đó tại đây nhằm thành công ở vị trí này?
6. What types of skills is the team missing that you’re looking to lớn fill with a new hire?Tạm dịch: Những nhiều loại khả năng cơ mà team không đủ nhưng mà ngài trông chờ hoàn thiện nhóm với người tìm việc.
7. What are the biggest challenges that someone in this position would face?Tạm dịch: Điều gì là thách thức lớn số 1 đề xuất đương đầu ở vị trí tuyển chọn dụng này
8. What sort of budget would I be working with?Tạm dịch: Những nhiều loại ngân sách tôi hoàn toàn có thể đã được làm Việc với
10. Do you expect the main responsibilities for this position khổng lồ change in the next six months to a year?
Think of each new job not just as a job, but as the next step on your path to career success. Will this position help you get there?( Nghĩ về quá trình bắt đầu khống chỉ nhỏng một quá trình, tuy thế như là một trong những phần nhằm thành công vào nghề nghiệp và công việc.Vị trí các bước sẽ giúp các bạn gồm gì nghỉ ngơi đó).
12. What training programs are available to your employees?Tạm dịch: Chương trình huấn luyện làm sao có hiệu lực thực thi đến nhân viên cấp dưới của anh?
13. Are there opportunities for advancement orprofessional development?Tạm dịch: Đây là thời cơ cho sự tiến bộ hoặc phát triển chăm môn?
14. Would I be able to lớn represent the company at industry conferences?Tạm dịch: Tôi hoàn toàn có thể Speeker công ty ở 1 hội nghị công nghiệp ?
15. Where is the last person who held this job moving on to?Tạm dịch: Người làm sao là fan cuối cùng giúp cho quá trình này được gửi tới
16. Where have sầu successful employees previously in this position progressed to?Tạm dịch: Nhân viên trước kia thành công vào địa chỉ này ?
17. What are the most important things you’d lượt thích to lớn see someone accomplish in the first 30, 60, và 90 days on the job?Tạm dịch: Những điều đặc trưng độc nhất vô nhị nhưng bạn muốn thấy ngơi nghỉ tôi trong 30, 60 và 90 ngày trước tiên trong công việc.

Xem thêm: Vì Sao Nói Nội Lực Và Ngoại Lực Đối Nghịch Nhau ? Cần Gấp, Chiều Thi Hk 1 Và Trả Lời Đầy Đủ


18. What are the performance expectations of this position over the first 12 months?Tạm dịch: Qua 12 tháng thì ông mong mỏi chờ ứng viên bộc lộ gì ?
19. What is theperformance nhận xét processlượt thích here? How often would I be formally reviewed?Tạm dịch: Quá trình review ra sao. Toi đang thường xuyên được reviews bao gồm thức?
20. What metrics or goals will my performance be evaluated against?+metric: số liệu+evaluate: đánh giáTạm dịch: Số liệu hoặc kim chỉ nam nào sẽ tiến hành Reviews ngược với việc trình bày của tôi?
Asking questions of the interviewer shows that you’re interested in hyên ổn or her as a person—and that’s a great way to build rapport.( Đặt câu hỏi cho tất cả những người chất vấn thể hiện bạn quyên tâm tới anh ta hoặc cô ta kia là 1 trong những bí quyết tuyệt đối nhằm kiến thiết mọt quan liêu hệ)+rapport:/ræ´pɔ:/: quan hệ, giao tiếp,
22. Has your role changed since you’ve been here?Tạm dịch: Nhiệm vụ của chúng ta đang biến hóa kể từ thời điểm sống đây?
Because you’re not just working for one boss or one department, you’re working for the company as a whole.(Bởi vày các bạn không chỉ là thao tác cho 1 ông công ty hoặc một chống, chúng ta thao tác cho toàn công ty)
26. I’ve sầu read about the company’s founding, but can you tell me more about ___?Tạm dịch: Tôi sẽ đọc về đơn vị, dẫu vậy chúng ta có thể nói mang đến tôi nhiều hơn thế về-?
27. Where vị you see this company in the next few years?Tạm dịch: Nơi nào bạn sẽ gặp mặt công ty trong một vài năm tơi?
28. What can you tell me about your new products or plans for growth?Tạm dịch: Bạn nói theo một cách khác đến tôi về một sự án tiếp tế hoặc chiến lược new cho việc cải cách và phát triển công ty?
29. What are the current goals that the company is focused on,& how does this team work lớn support hitting those goals?Tạm dịch: Mục đích hiện giờ cửa hàng tập trung nhắm đến là gì, với làm cho cầm cố nào nhằm nhms này cung ứng kết thúc mục tiêu ấy?
30. What gets you most excited about the company’s future?Tạm dịch: Điều gì khiến chúng ta phấn khích nhất về tương lai của công ty?
The people you work with day in and day out can really make or break your work life. Ask some questions khổng lồ uncover whether it’s the right team for you.(Đặt phần lớn thắc mắc về nhóm nhưng chúng ta cũng có thể đã làm việc trong ngày hôm qua ngày)
31. Can you tell me about the team I’ll be working with?Tạm dịch:cũng có thể nói mang lại tôi về đội nhưng toi rất có thể vẫn làm việc với?
34. Can you tell me about my direct reports? What are their strengths and the team’s biggest challenges?Tạm dịch: cũng có thể nói mang đến tôi biết về báo cáo trực tiếp? Cái gì là điểm mạnh cùng cơ hội lớn nhất của nhóm
35. Do you expect to lớn hire more people in this department in the nextsixmonths?Tạm dịch: quý khách hoàn toàn có thể giải thích để thuê không ít người hơn vào vnạp năng lượng phòng trong 6 tháng tới
36. Which other departments work most closely with this one?Tạm dịch: Phòng như thế nào khác làm việc tương quan độc nhất tới phòng tôi?
37. What are the common career paths in this department?Tạm dịch: Con con đường khởi nghiệp phổ biến vào team này?


Is the office buttoned-up conservative sầu or a fly-by-the-seat-of-your-pants kind of place? Learn the subtle, but oh-so-important, aspects of company culture.

Xem thêm: Retrieval Là Gì ? Retrieval System Là Gì

(Tìm phát âm số đông chi tiết văn hóa của công ty)
39. How would you describe the work environmenthere—is the work typicallycollaborativeormore independent?Tạm dịch: Làm sao đê miêu tả môi trường thao tác sinh hoạt đây- thao tác là hợp tác ký kết giỏi tự do nhiều hơn+collaborative: hợp tác
40. Can you tell me about the last team event you did together?Tạm dịch: Quý Khách nói cách khác mang đến tôi biết về sư kiện sau cuối các bạn vẫn làm cho cùng với nhau?41. Is there a formal mission statement or company values? (Note: Make sure this isn’t Google-able!)Tạm dịch: Có tuim cha về nhiệm vụ bằng lòng hoặc có giá trị vào đơn vị ( Nội quy công ty)
44. Does anyone on the team hang out outside the office?Tạm dịch: Có bất kể ai vào đội liên hệ ngoại trừ phạm vi văn phòng?
45. Do you ever bởi vì joint events with other companies or departments?Tạm dịch:Anh/chị đã lúc nào than gia sự khiếu nại với cửa hàng khác hoặc văn uống phòng khác?
46. What’s different about working here than anywhere else you’ve worked?Tạm dịch: Sự khác biệt khi nói đến công việc tại đây vơi phần đa khu vực khác bạn đang làm cho việc?
47. How has the company changed since you joined?Tạm dịch: Bằng giải pháp như thế nào đơn vị đã chuyển đổi kể từ ngày các bạn vào đây
Before you leave, make sure the interviewer has all of the information he or she needs and that you’re clear on the next steps by asking these questions.(Trước Khi tách đi, chắc hẳn rằng rằng người tuyển chọn dụng có toàn bộ báo cáo nhưng mà anh hoặc cô ấy cần để sẵn sàng đến bước tiếp theo, chúng ta có thể hỏi với hầu như câu hỏi đây)
48. Is there anything that concerns you about my background being a fit for this role?Tạm dịch: Còn bất kỳ điều gì tương quan tới hồ sơ của tôi ban đầu cho trọng trách này?
49. What are the next steps in the interview process?Tạm dịch: Bước tiếp theo là gì trong quá trình tuyển dụng?
50. Is there anything else I can provide you with that would be helpful?Tạm dịch: Có bất kì sản phẩm công nghệ gì khác có ích tôi có thể cung cấp cho bạn ?
51. Can I answer any final questions for you?Tạm dịch: Tôi hoàn toàn có thể bao gồm bất kì thắc mắc cuối cho bạn?Nhóm opdaichien.com chúc các bạn gặp mặt những suôn sẻ, bài xích dịch vội vàng vì vậy chúng ta nên xem lại và đọc theo ý chúng ta. Các câu hỏi Tiếng Anh là thắc mắc gốc đã được tuyển chọn lựa chọn cho nên vì vậy nó đang có ích cho các bạn. Thân ái !

Chuyên mục: Kiến Thức