Progressive là gì

1 /prəˈgrɛsɪv/ 2 Thông dụng 2.1 Tính trường đoản cú 2.1.1 Tiến lên, tiến tới 2.1.2 Tỏ ra tân tiến, cải cách gấp rút 2.1.3 Luỹ tiến; tăng nhiều lên; tăng thêm không kết thúc, cải cách và phát triển không xong xuôi 2.1.4 Đang tiến nhanh (về điều kiện xóm hội, về hiệu lực) 2.1.5 (ngôn ngữ học) thực hiện 2.2 Danh trường đoản cú 2.2.1 Người tân tiến, người cấp tiến 2.2.2 ( Progressive) đảng viên đảng Cấp tiến 3 Chuyên ổn ngành 3.1 Kỹ thuật chung 3.1.1 chi phí 3.2 Kinc tế 3.2.1 gia tăng 3.2.2 tăng dần đều 4 Các trường đoản cú tương quan 4.1 Từ đồng nghĩa 4.1.1 adjective sầu 4.1.2 noun 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 adjective sầu /prəˈgrɛsɪv/

Thông dụng

Tính tự

Tiến lên, tiến cho tới progressive motionsự chuyển động phát triển Tỏ ra tân tiến, cách tân hối hả progressive movementtrào lưu tiến bộprogressive policycơ chế hiện đại Luỹ tiến; tăng dần lên; tăng lên không chấm dứt, phát triển không xong xuôi progressive taxationsự tiến công thuế luỹ tiếmãng cầu progressive sầu diseasebệnh trở nặng dần dần lên Đang tiến nhanh (về ĐK làng mạc hội, về hiệu lực) a progressive firmmột chủ thể đang phân phát triểna progressive sầu nationmột đất nước vẫn cải cách và phát triển (ngôn ngữ học) triển khai progressive sầu formthể tiến hành

Danh trường đoản cú

Người tân tiến, tín đồ cung cấp tiến ( Progressive) đảng viên đảng Cấp tiến

Chuyên ngành

Kỹ thuật tầm thường

chi phí limited progressive systemhệ tiến triển tất cả giới hạnprogressive bondinglink lũy tiếnprogressive motionhoạt động tịnh tiến thẳngprogressive sầu muscular dystrophyloạn dưỡng cơ tăng tiếnprogressive sầu signal systemhệ biểu hiện tiến triểnprogressive taxationthuế lũy tiếnprogressive sầu torsion spasmco thắt xoắn tiệm tiến, loạn trương lực cơ phát triển thành dạngprogressive wavephong trào tiến bộprogressive sầu wavesóng tiếnprogressive wavesóng tịnh tiếnprogressive sầu wave sầu acceleratorsản phẩm tốc độ sóng tiếnprogressive sầu wavessóng tiếnprogressive-wave antennaăng ten sóng tiến

Kinc tế

ngày càng tăng tăng nhiều progressive (installment) paymentsự trả (góp) tăng dầnprogressive sầu costtầm giá tổn định tăng dần

Các từ tương quan

Từ đồng nghĩa tương quan

adjective sầu accelerating , advanced , advancing , avant-garde * , bleeding-heart , broad , broad-minded , continuing , continuous , developing , dynamic , enlightened , enterprising , escalating , forward-looking , go-ahead * , gradual , graduated , increasing , intensifying , left * , left of center , lenient , modern , ongoing , onward , open-minded , radical , reformist , revolutionary , tolerant , up-and-coming * , up-to-date , wide , forward , precocious , liberal , liberalistic , active sầu , growing , rising noun liberalist

Từ trái nghĩa

adjective conservative , moderate

Tham khảo thêm tự tất cả văn bản tương quan

Progressive sầu wave trào lưu tân tiến, sóng lan truyền, sóng chạy, sóng tiến, sóng tịnh tiến, sóng tịnh tiến, progressive Wave sầu antenna ăng ten sóng, leaky-wave antenmãng cầu, ăng ten sóng rò, progressive-wave antenna, ăng ten sóng tiến, progressive sầu Preliming / phiên âm này đã hóng các bạn triển khai xong /, sự lắng sơ cỗ, progressive sầu preliming, sự lắng sơ bộ tiến triển Muscular dystrophy Danh tự : bệnh teo cơ, loạn chăm sóc cơ, progressive sầu muscular dystrophy, loạn dưỡng cơ tăng tiến Alphabetical ´betikl /, như alphabetic, Từ đồng nghĩa : adjective sầu, Từ trái nghĩa : adjective sầu, a to z , consecutive sầu , graded , indexed , logical , ordered , progressive sầu , unalphabetical,... Chuyên mục: Hỏi Đáp

Chuyên mục: Kiến Thức