Promiscuous là gì

(of a person) having a lot of different sexual partners or sexual relationships, or (of sexual habits) involving a lot of different partners:


Bạn đang xem: Promiscuous là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ opdaichien.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một phương pháp sáng sủa.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép


Xem thêm: Bài 01: Smarty Php Là Gì - Làm Chủ Smarty Framework Trong 10 Phút

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Vì Sao Người Ta Sử Dụng Đèn Ống Huỳnh Quang Nhiều Hơn Đèn Sợi Đốt ?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức