Promote nghĩa là gì

promote tức thị gì, quan niệm, các áp dụng với ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm promote giọng bạn dạng ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promote.

Bạn đang xem: Promote nghĩa là gì


Từ điển Anh Việt

promote

/promote/

* ngoại cồn từ

thăng chức, thăng cấp, đề bạt; mang lại lên lớp

lớn be promoted sergeant: được thăng cung cấp trung sĩ

làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích

khổng lồ promote learning: đẩy mạnh học tập tập

to promote health: làm tăng lên mức độ khoẻ, tu dưỡng sức khoẻ

to promote trade: đẩy mạnh việc buôn bán

thủ xướng, sáng sủa lập

to lớn promote a new plan: thủ xướng một chiến lược mới

khổng lồ promote a company: tạo nên một công ty

lành mạnh và tích cực ủng hộ sự trải qua, vận động nhằm trải qua (một đạo luật)

(trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ) quảng bá phân phối (mặt hàng, thành phầm...)

(đánh cờ) nâng (quân tốt) ttiến quân đam (cờ đam)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ bỏ lóng) dùng thủ đoạn tước đoạt giành (chiếc gì)

(hoá học) xúc tiến (một phản nghịch ứng)


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

promote

* tởm tế

cổ động

cổ động quảng cáo

đẩy mạnh tiêu thụ (sản phẩm)

đề xướng (một công việc)

hoạt hóa

khuyến khích

khuyến mãi

kích thích

phát khởi

quảng cáo

sáng lập (xí nghiệp)

thăng cấp

thăng chức

thúc đẩy

xúc tiến

* kỹ thuật

xúc tiến

hóa học và vật liệu:

đẩy mạnh

toán & tin:

tăng cấp

xây dựng:

tiến cử


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng số 590.000 tự.

Xem thêm: Thông Tư Hướng Dẫn Nghị Định 111 /2013/Nđ, Nghị Định 56/2016/Nđ


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa bé trỏ vào ô tìm kiếm kiếm với nhằm thoát khỏi.Nhập tự buộc phải kiếm tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các trường đoản cú được lưu ý chỉ ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ vẫn phía trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển thân các tự được nhắc nhở.Sau kia dấn (một lượt nữa) để xem chi tiết trường đoản cú đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập tự phải tìm vào ô kiếm tìm tìm cùng xem các từ bỏ được gợi nhắc hiển thị bên dưới.Nhấp chuột vào trường đoản cú mong coi.

Xem thêm: Search Engines Là Gì ? Tìm Hiểu Hoạt Động Của Google Để Tối Ưu Seo Đúng Cách


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa vượt nđính bạn sẽ ko bắt gặp từ bạn có nhu cầu tìm vào list lưu ý,khi đó bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau nhằm hiện ra từ bỏ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*


Chuyên mục: Kiến Thức