Nghĩa của từ propensity là gì

She showed an ađáng yêu propensity for abstract thought, which allowed her lớn approach problems of mathematics in fresh & original ways.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ propensity là gì


Bà chứng tỏ một xu hướng sắc bén đến bốn duy trừu tượng cho phép bà tiếp cận những vụ việc tân oán học theo các cách new và cơ phiên bản.
Every appetite, desire, propensity, và impulse of the natural man may be overcome by và through the Atonement of Jesus Christ.
Mỗi nỗi ước mong, tê mê ước ao, xu hướng, với tạo động lực thúc đẩy của con fan thiên nhiên có thể được hạn chế và khắc phục cùng phụ thuộc vào Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.
Mix that with the propensity for risk-taking và the power of peer pressure, và the perils can be huge.”
Điểm lưu ý kia cùng cùng với xu hướng thích mạo hiểm với sức nghiền của anh em khiến những em rất giản đơn gặp mặt nguy hiểm”.
The specific epithet adhaerens comes from Latin "adherent", reflecting its propensity to stick to the glass slides & pipettes used in its examination.
Ý nghĩa tên gọi riêng biệt bắt đầu từ giờ đồng hồ Latin "bám chặt", đề đạt xu hướng bám dính của chính nó vào những tnóng kính sở hữu vật với ống hút được thực hiện vào chất vấn.
Where an elder has such a propensity, it would be a kindness for another elder khổng lồ offer hyên counsel. —Compare 3 John 9.
Khi một trưởng lão tất cả khuynh hướng lấn lướt bạn khác, điều hiền hậu là 1 trong những trưởng lão không giống yêu cầu chỉ dẫn anh ấy. (So sánh III Giăng 9).
Specifically, if the lottery promotion erodes the propensities lớn work, save, và self-invest in education và training, the consequence will eventually attenuate growth in productivity.
Rõ ràng là nếu đẩy mạnh câu hỏi nghịch xổ số kiến thiết khiến cho bạn ta sút mong mỏi đi làm việc, tiết kiệm ngân sách và chi phí với bỏ tiền đầu tư chi tiêu vào việc học tập với học nghề, thì kết viên kết quả vẫn là năng suất bị giảm đi.
During that same period too, a new generation of young adults in the United States were displaying a propensity for splurging on luxury items.
Trước lúc nền tài chính bị suy thoái và khủng hoảng, một núm hệ tphải chăng ở Hoa Kỳ quen thuộc tiêu pha tiền bạc vào phần lớn sản phẩm xa xỉ.
In addition, The Futurist says this: “ have a svào propensity for instant gratification, wanting it all và wanting it fast.
Hình như, tờ The Futurist còn đến biết: “Xu hướng mãnh liệt của người trẻ tuổi là ước ao được vừa ý tức thì tức khắc, họ muốn có tất cả với gồm ngay mau lẹ.
Could how you speak about time, could how your language forces you to lớn think about time, affect your propensity to lớn behave sầu across time?
Cách bạn nói đến thời hạn, biện pháp ngữ điệu của chúng ta trải đời các bạn đề xuất nghĩ về thời hạn, ảnh hưởng mang đến thiên hướng hành động của doanh nghiệp theo thời hạn cụ nào?
Urban areas such as Thimphu, trang chủ khổng lồ bars, karaoke, discos, và hotels, show the greathử nghiệm propensity for the spread of Sida.
Các khu vực city nlỗi Thimphu, quán bar, karaoke, vũ ngôi trường với hotel cho biết xu hướng lan rộng ra của làm giảm hệ miễn dịch cấp tiến.
In a book published by the Council, Jon Entine writes that this is in part due to the propensity of people to lớn show alarm at the reported presence of chemicals in their body, or in the environment, even when the chemicals are present in "minuscule amounts" which are in fact safe.
Trong một cuốn nắn sách được xuất bản do Hội đồng này, Jon Entine viết rằng vấn đề đó một phần là vì xu hướng đầy đủ người hay biểu hiện sự sốt ruột khi tất cả sự hiện hữu của Hóa chất trong cơ thể của họ, hoặc trong môi trường thiên nhiên, ngay cả Khi các hóa chất bao gồm trong những phân tử nhỏ tuổi, nhưng thực tế đều nỗi sợ hãi này là vô lý do các Hóa chất này rất có thể là vô sợ hãi so với con người. ^ Ropeik, D. (2015).

Xem thêm: Pro Là Gì - Viết Tắt Của Từ Gì Và Có Ý Nghĩa Như Thế Nào


Through its value-inculcating and value-imposing operations, the school also helps (to lớn a greater or lesser extent, depending on the initial disposition, i.e., class of origin) lớn size a general, transposable disposition towards legitimate culture, which is first acquired with respect to scholastically recognized knowledge và practices but tends to be applied beyond the bounds of the curriculum, taking the khung of a "disinterested" propensity to lớn accumulate experience and knowledge which may not be directly profitable in the academic market(23).
Thông qua bài toán xung khắc sâu quý hiếm với những vận động áp đặt quý giá của chính nó, ngôi trường học tập cũng góp (mang đến một cường độ những giỏi không nhiều, tùy thuộc vào bí quyết thu xếp ban sơ, Tức là, lớp học có mối cung cấp gốc) nhằm chế tác thành một bố trí đưa vị, phổ biến so với văn hoá hòa hợp pháp, mà lại là được thu dấn trước tiên với tương quan mang đến kỹ năng và kiến thức và thực hành được công nhận scholastically nhưng bao gồm Xu thế được áp dụng thừa vượt các giới hạn của chương trình đào tạo và giảng dạy, bằng cách tham mê gia những bề ngoài của một xu hướng "vô tư" tích điểm kinh nghiệm với kiến thức và kỹ năng nhưng có thể ko có lợi nhuận trực tiếp trong thị phần học tập tập(23).
And then I was also surprised by the city"s propensity for kindness và care as opposed to indifference or worse.
Và rồi tôi cũng thực thụ không thể tinh được do sự xuất sắc bụng cùng quyên tâm của thị thành trái ngược với ghẻ lạnh hoặc tệ hại hơn thế nữa.
According to lớn John Mainwaring, Handel"s first biographer, "Handel had discovered such a strong propensity to Music, that his father who always intended hlặng for the study of the Civil Law, had reason to be alarmed.
Theo John Mainwaring, fan thứ nhất viết tiểu truyện Handel, cậu bé bỏng "vẫn mau chóng gồm thiên hướng đặc biệt về music mang đến nỗi tín đồ cha, vốn hy vọng nhỏ bé mình theo học tập Luật Dân sự, cần chình ảnh giác.
Some normal-sized Friesians also have a propensity toward tendon & ligament laxity which may or may not be associated with dwarfism.
Một số Những con ngựa Friesian bình thường tất cả form size cũng đều có Xu thế hướng tới gân với dây chằng từ từ mà có thể hoặc cần thiết tương quan với căn bệnh còi cọc.
Synesthetes inherit a biological propensity for hyperconnecting brain neurons, but then must be exposed lớn cultural artifacts, such as calendars, food names, và alphabets.
Cảm giác kèm kế thừa một xu hướng sinh học tập kích mê say liên kết tế bào thần khiếp óc, dẫu vậy cần được xúc tiếp cùng với các tạo tác văn hóa truyền thống như định kỳ, thương hiệu thực phẩm, cùng bảng chữ cái.
So a lot of people are following this person -- very influential -- và they have sầu a propensity khổng lồ talk about what"s on TV.
Vì vậy nhiều người đã nghe theo người này -- chịu đựng ảnh hưởng tương đối nhiều -- cùng họ tất cả khuynh hướng nói tới phần đa trang bị chiếu trên TV.
This means that different individuals within society will have sầu different propensities to lớn rebel based on their particular internalization of their situation.
Vấn đề này có nghĩa là các cá thể khác nhau vào xóm hội sẽ sở hữu được đầy đủ xu hướng khác biệt để nổi loạn dựa trên sự nội vai trung phong hóa cụ thể của mình về tình huống của mình.
In practice, it is customary to add additional items such as the respondent"s demographics, prior experience with the br& or category và behavioural intentions (intention to revisit/ repurchase, loyalty intentions và propensity lớn give sầu word-of-mouth referrals).
Trong thực tế, thông thường fan ta vẫn thêm một vài mục khác ví như nhân khẩu học của bạn trả lời, thưởng thức trước đó với tmùi hương hiệu/hạng mục hàng hóa và ý định hành động (ý muốn xem lại/mua lại, ý định trung thành với chủ cùng xu hướng ra mắt truyền mồm cho tới những người dân khác).
Sarã will appeal to every selfish propensity in humans và will overlook no type of persuasion that might sway us in our thinking.
Sa-rã vẫn tận dụng mọi bản năng ích kỷ của con bạn với sẽ không bỏ sang một bề ngoài tuyên truyền nào nhằm mục tiêu tấn công lạc hướng con đường lối suy tưởng của bọn họ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vì sao bị sa tử cung, nguyên nhân

 • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

 • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

 • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.