DATA PROTECTION LÀ GÌ TRONG TIẾNG ANH? NGHĨA CỦA TỪ SUN PROTECTION TRONG TIẾNG VIỆT

The insurance policy provides protection (= will make a financial payment) in case of accidental loss of life or serious injury.

Bạn đang xem: Data protection là gì trong tiếng anh? nghĩa của từ sun protection trong tiếng việt

a condom (= thin rubber covering for the penis) used as a way of preventing pregnancy or the spread of disease:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ opdaichien.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


the act of keeping someone or something safe from injury, damage, or loss, or the state of being protected in this way:
a situation in which a company in financial difficulty gets special legal treatment to help it stay in business:
a situation in which a government helps a part of its country"s industry by taxing goods from other countries or by limiting the amount of goods that can be imported:
*

*

*

Xem thêm: Các Vị Thuốc Được Lấy Từ Cây Quế Chi Là Gì, Mua Á»Ÿ đâU

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vì sao bị sa tử cung, nguyên nhân

  • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

  • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

  • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

  • x