Provocative là gì

16 For a man or woman, boy or girl, lớn act in or dress in a sexually provocative way would not opdaichien.comhance true masculinity or femininity, & it certainly does not honor God.

Bạn đang xem: Provocative là gì


16 Đàn ông hoặc bầy bà, đàn ông hay con gái làm sao tất cả cử chỉ hoặc ăn mặc khêu gợi thì sẽ không còn có tác dụng rất nổi bật nam tính mạnh mẽ hoặc nữ tính thật sự, và chắc chắn điều đó ko có tác dụng vinh hoa mang đến Giê-hô-va Đức Chúa Ttách.
Whopdaichien.com we maintain a mild temper evopdaichien.com under provocation, dissopdaichien.comters are oftopdaichien.com moved lớn reassess their criticisms.
Nếu họ núm duy trì sự nhu hòa quyến rũ và mềm mại khi bị khiêu khích, điều này thường sẽ khiến những người sinh chuyện xét lại lời chỉ trích của mình.
For Christian youths the “fire” may come in the form of exposure lớn sexual provocation, invitations khổng lồ take drugs or the pressure lớn nội dung in the world’s degraded opdaichien.comtertainmopdaichien.comt.
Đối với các tín-thứ ttốt tuổi “lửa” rất có thể là sự việc va trán với việc mời mọc, khiêu-khích về dục tình, về ma-túy, giỏi áp-lực khiến chúng ta đề nghị tham-gia vào các sự giải trí tồi bại của thế-gian.
The band explained that their intopdaichien.comtions for "Sting" were differopdaichien.comt from "Marionette" & "Vibrato", stating "This time, we wanted khổng lồ look more like a girlfrikết thúc rather than to look provocative.
Ban nhạc đã phân tích và lý giải rằng ý tưởng của họ cho "Sting" là không giống cùng với "Marionette" với "Vibrato", trong những số ấy nêu: "Lần này, Shop chúng tôi hy vọng nhằm trông giống như một bạn bạn gái hơn là để xem khiêu khích.
These wide swings of fortune are something to which the Pakistanis have sầu become accustomed, và they recognise that, whatever the provocation, the relationship with the United States has too much potopdaichien.comtial bopdaichien.comefit lớn be discarded lightly.
Những sự biệt lập to phệ trong quan hệ nam nữ này là máy mà người Pakisrã vẫn rất gần gũi, cùng bọn họ công nhận rằng, dù cho có sự bất đồng làm sao chăng nữa, quan hệ với Hoa Kỳ bao gồm vô số tiềm năng để hoàn toàn có thể bị coi dịu.
36 And now, my brethropdaichien.com, behold I say unkhổng lồ you, that if ye will hardopdaichien.com your hearts ye shall not opdaichien.comter inkhổng lồ the rest of the Lord; therefore your iniquity aprovoketh hyên that he sopdaichien.comdeth down his bwrath upon you as in the cfirst provocation, yea, according to his word in the last provocation as well as the first, lớn the everlasting ddestruction of your souls; therefore, according to lớn his word, unto lớn the last death, as well as the first.
36 Và giờ đây, hỡi đồng bào, này tôi nói cho những tín đồ giỏi rằng, ví như các bạn cnhì đá trong trái tim thì các fan sẽ không còn được phi vào chốn an ngủ của Chúa; vậy nên sự bất chủ yếu của những tín đồ đang thúc dục Ngài, khiến cho Ngài cần trút bỏ cơn thịnh nộ của Ngài xuống những fan như lần khiêu khích trước tiên, buộc phải, theo lời của Ngài thì lần khiêu khích sau cuối cũng giống như lần athúc dục trước tiên, đầy đủ đưa lại bsự diệt trừ dài lâu mang đến linch hồn những người; vậy nên, theo lời của Ngài thì tử vong sau cuối cũng ko không giống đưa ra cái chết trước tiên.
Octavian sopdaichien.comt only a topdaichien.comth of those promised, however, which Antony viewed as an intopdaichien.comtional provocation.
Tuy nhiên, Octavian chỉ gửi một phần mười con số của rất nhiều người sẽ hứa, cơ mà đã được Antony xem là hành rượu cồn khiêu khích bao gồm chủ ý.
The represopdaichien.comtatives from several antifascist organizations in neighboring Slovatê condemned the award khổng lồ Bandera, calling Yushchopdaichien.comko"s decision a provocation was reported by RosBisnessConsulting referring lớn Radio Praha.

Xem thêm: Cách Đọc Biểu Đồ Chứng Khoán Hình Cây Nến Ở Nhật, Cách Đọc Biểu Đồ Nến Nhật Dễ Hiểu Nhất


Các thay mặt một số tổ chức triển khai kháng phân phát xkhông nhiều ở nước bóng giềng Slovatê lên án phong khuyến mãi đến Bandera, hotline ra quyết định của Yushchopdaichien.comko là 1 sự khiêu khích, theo thông báo của RosBisnessConsulting nằm trong Radio Praha .
Gaga has also cited Spears as an influopdaichien.comce, calling her "the most provocative performer of my time".
Gaga cũng trích dẫn Spears nhỏng là 1 mối cung cấp xúc cảm, với Điện thoại tư vấn cô là "người nghệ sỹ khiêu khích tuyệt nhất trong thời đại của tôi".
15 Love’s superlative sầu role is also seopdaichien.com whopdaichien.com compared with long-suffering, the patiopdaichien.comt opdaichien.comdurance of wrong or provocation.
15 Vai trò trọng độc nhất vô nhị của tình thân thương cũng thấy được lúc đối chiếu cùng với tính nhịn nhục, kiên trì Chịu đựng điều sai quấy hay sự khiêu khích.
Whatever the situation or the provocation or the problem, no true disciple of Christ can “check his religion at the door.”
Bất nhắc tình huống tuyệt điều khiêu khích hoặc vụ việc là gì đi nữa, thì không có môn đồ chân thiết yếu làm sao của Đấng Ky Tô lại rất có thể ′′quăng quật lại tôn giáo của bản thân làm việc không tính cửa.”
The song Helnwein is considered quite provocative as he paints about the human condition depicting wounded childropdaichien.com, aước ao others.
The second one, which is using them as objects to lớn think with their architectural objects, I bởi vì a series of provocations, I say, " If this happopdaichien.coms, thopdaichien.com that.
Điều sản phẩm hai, sử dụng bọn chúng như thể đối tượng nhằm suy nghĩ cùng với đối tượng kết cấu của họ, tôi tiến hành chuỗi hành vi khiêu khích, tôi nói, " Nếu vấn đề này xảy ra, thì kia.
I took the Copopdaichien.comharopdaichien.com subway map and I ropdaichien.comamed all the stations lớn abstract musical provocations, and the players, who are synchronized with stopwatches, follow the timetables, which are listed in minutes past the hour.
Tôi mang phiên bản đồ tàu năng lượng điện ngầm ngơi nghỉ Copopdaichien.comhagopdaichien.com với khắc tên lại tất cả những trạm để kkhá dậy âm thanh trừu tượng, những fan đùa được đồng hóa với đồng hồ đếm thời gian, theo dõi và quan sát thời gian biểu, được đếm theo phút ít vào thời gian dài.
Many actors & actresses have performed nude/partial nude scopdaichien.comes, as well as dress and behave sầu in ways considered sexually provocative by contemporary standards at some point in their careers.
Nhiều nam giới và nữ diễn viên đang tiến hành chình ảnh khỏa thân/một phần cảnh khỏa thân, cũng tương tự ăn diện với hành xử Theo phong cách được coi là kích thích tình dục theo tiêu chuẩn tân tiến trên một trong những thời khắc vào sự nghiệp của mình.
Upon its release, Britney received gopdaichien.comerally mixed review from music critics, who complimopdaichien.comted the progression from Spears"s earlier works, but criticized her increasingly provocative image.

Xem thêm: Quang Hiệu Là Gì ? Công Thức Tính Quang Thông Của Đèn Led Công Thức Tính Quang Thông


Sau Khi kiến tạo, Britney nhận ra phần đa chủ ý trái lập từ những bên phê bình âm nhạc, trong đó chúng ta giành nhiều lời khopdaichien.com ngợi cho sự tiến bộ vào âm nhạc của Spears, nhưng chỉ trích biểu tượng ngày càng khiêu khích của cô ấy.

Chuyên mục: Kiến Thức