Purifier là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ opdaichien.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Purifier là gì

Destructors fulfilled their function as great purifiers, và were employed lớn destroy diseased animals and materials and condemned food.
The staff compartment is situated at the rear with a 12-berth staff-quarter, kitchen unit, water purifier, a gas stove & electric oven and refrigerator.
Dissatisfied with existing products, he set out lớn build a line of portable air purifiers with medical grade air cleaning performance.
This finally solved the greademo pollution nuisances of the gas-works, but still lesser problems remained not any that the purifier house could solve, though.
Then it could be reinserted into lớn the purifier, và reused và rejuvenated multiple times, until it was thoroughly embedded with sulfur.
Originally, the waste of the purifier house was flushed into lớn a nearby body toàn thân of water, such as a river or a canal.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu đạt ý kiến của những biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press xuất xắc của các đơn vị cấp phép.
*Xem thêm: Hướng Dẫn Rút Tiền Từ Iq Option Về Tã I KhoảN Internet Banking

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: 3 Cách Để Phá Mật Khẩu Win 7, Reset Password Dễ Dàng Và Nhanh Chóng Nhất

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức