Radio button là gì

a. cách làm setChecked, dùng làm thiết lập cấu hình checked. Nếu ta call setChecked(true) Có nghĩa là cho phép control được checked, có cách gọi khác setChecked(false) thì control sẽ bị unchecked.

Bạn đang xem: Radio button là gì

b. cách tiến hành isChecked, kiểm tra xem control đạt được checked hay là không. Nếu gồm checked thì trả về true ngược trở lại trả về false.

- CheckBox được cho phép ta checked nhiều đối tượng người dùng, còn RadioButton thì trên 1 thời điểm nó chỉ đến ta checked 1 đối tượng người tiêu dùng vào cùng một group nhưng thôi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Vào Bios Laptop Dell, Hp, Lenovo, Cách Vào Bios Asus, Acer, Dell, Hp, Lenovo

1. CheckBox

Nếu bọn họ mong mỏi người tiêu dùng rất có thể chọn nhiều sàng lọc thì chúng ta buộc phải thực hiện CheckBox, ví dụ coi hình bên dưới:

*

Ta hoàn toàn có thể tùy chỉnh thiết lập cho CheckBox bất kỳ được checked mang định trong XML:

activity_main.xml:

MainActivity.java:

public class MainActivity extends Activity private CheckBox chkIos, chkAndroid, chkWindows; private Button btnDisplay;
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); addListenerOnChkIos(); addListenerOnButton(); //khi cliông xã vẫn Toast lên dòng vừa chọn public void addListenerOnChkIos() chkIos = (CheckBox) findViewById(R.id.chkIos); chkIos.setOnClickListener(new OnClickListener()
Override public void onClick(View arg0) // TODO Auto-generated method stub //is chkIos checked? if (((CheckBox) arg0).isChecked()) Toast.makeText(MainActivity.this,"Ban chon ios", Toast.LENGTH_LONG).show(); ); // kiem tra no domain authority duoc check tuyệt chua chính xác là true sai là false public void addListenerOnButton() chkIos = (CheckBox) findViewById(R.id.chkIos); chkAndroid = (CheckBox) findViewById(R.id.chkandroid); chkWindows = (CheckBox) findViewById(R.id.chkWindows); btnDisplay = (Button) findViewById(R.id.btnDisplay); btnDisplay.setOnClickListener(new OnClickListener() //kiem tra lúc click button display
Override public void onClick(View v) StringBuffer result = new StringBuffer(); result.append("IPhone check : ").append(chkIos.isChecked()); result.append(" Android kiểm tra : ").append(chkAndroid.isChecked()); result.append(" Windows mobile check :").append(chkWindows.isChecked()); Toast.makeText(MainActivity.this,result.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show(); );

2. RadioButton

Nếu bọn họ ý muốn người sử dụng chỉ được lựa chọn một gạn lọc trong vô số chọn lựa họ chỉ dẫn thì nên thực hiện RadioButton.

- Tương từ nhỏng CheckBox, ta cũng có thể tùy chỉnh cấu hình checked mang đến RadioButton bất kỳ vào XML:

- Nhìn vào hình bên trên chúng ta thấy là ta phải thực hiện RadioGroup để gom đội các RadioButton lại thuộc một nhóm làm sao kia, đông đảo RadioButton nhưng thuộc một đội nhóm thì trên 1 thời điểm chỉ có một RadioButton được checked mà lại thôi. Trong một screen ta rất có thể tạo ra nhiều đội RadioGroup không giống nhau.

Xem thêm: Vì Sao Huyết Áp Giảm Dần Trong Hệ Mạch ? Bài 3 Trang 85 Sgk Sinh Học 11

Dựa vào RadioGroup để tìm hiểu chính xác Id của RadioButton như thế nào được checked. Dựa vào Id này ta sẽ cách xử lý đúng nghiệp vụ:

Activity_main.xml

ActivityMain.java

package apps1pro.com.radiobutton;import Android.tư vấn.v7.tiện ích.ActionBarActivity;import Android.os.Bundle;import Android.view.Menu;import Android.view.MenuItem;import Android.view.View;import Android.view.View.OnClickListener;import Android.widget.Button;import Android.widget.RadioButton;import Android.widget.RadioGroup;import Android.widget.Toast;public class MainActivity extends ActionBarActivity private RadioGroup radioGroup; private RadioButton radioButton; private Button btnDisplay;
Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); addListenerOnButton(); public void addListenerOnButton() radioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioSet); btnDisplay = (Button) findViewById(R.id.btnDisplay); btnDisplay.setOnClickListener(new OnClickListener()
Override public void onClick(View v) // get selected radio button from radioGroup int selectedId = radioGroup.getCheckedRadioButtonId(); // find the radiobutton by returned id radioButton = (RadioButton) findViewById(selectedId); Toast.makeText(MainActivity.this,radioButton.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); );

Như hình trên, họ thấy hàm getCheckedRadioButtonId(): hàm này trả về Id của RadioButton phía trong RadioGroup được checked. Dựa vào Id này họ đối chiếu nhằm hiểu rằng trên đồ họa người tiêu dùng đã checked sàng lọc nào.


Chuyên mục: Kiến Thức