Nghĩa của từ raffia là gì, (từ Điển anh nghĩa của từ raffia

long, narrow pieces of pale yellow dried leaf, especially from a type of palm tree, used as string or for making hats, containers, etc.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ raffia là gì, (từ Điển anh nghĩa của từ raffia

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú opdaichien.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Imports consisted principally of piece-goods, farinaceous foods, & iron & steel goods, and exports of gold dust, raffia, hides, caoutchouc (rubber) & live animals.
Bapende dancers often wear traditional costumes comprising colorful masks & attire made from raffia.
Apart from natural resources & ivory, the country manufactured and traded copperware, ferrous metal goods, raffia cloth, & pottery.
Present-day houses are made of vertical poles with raffia strips lashed horizontally inside và out.
The most important crops are rice và raffia palm; also cassava is an important agricultural product.
The most important crops are rice & raffia palm, while other important agricultural products are sugarcane và cassava.
The most important crops are rice & raffia palm, while other important agricultural products are bananas và cassava.
They would come lớn town in costumes made of raffia with terrible và fearsome appearances, và burn down houses và loot the markets.
The most important crops are rice and raffia palm, while other important agricultural products are cassava và bambara groundnut.
The most important crop is rice, while other important products are seeds of catechu và raffia palm.

Xem thêm: Sep Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Sếp Trong Tiếng Việt

Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press tốt của các công ty cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vì sao bị sa tử cung, nguyên nhân

  • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

  • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

  • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

  • x