" RAMP UP LÀ GÌ ? ĐẨY MẠNH SẢN LƯỢNG (RAMP UP) LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ opdaichien.com.

Bạn đang xem: " Ramp Up Là Gì ? Đẩy Mạnh Sản Lượng (Ramp Up) Là Gì

Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.

Xem thêm: Dragon Nest: Hướng Dẫn Chuyển Job Dragon Nest : Hướng Dẫn Tăng Cấp Siêu Nhanh


ramp up prices/spending/dividends As the publisher"s profits soared, the dividover lớn shareholders was ramped up 27%.
khổng lồ talk about a company"s shares in a way that makes people think they are worth more than they really are:
Investors should be wary of comments posted on financial chat sites which may just be trying to lớn ramp up cốt truyện prices.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x