Rand là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ opdaichien.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.
Bạn đang xem: Rand là gì

Rand was a favorite nội dung provider for business owners who sought khổng lồ spread the gospel of free enterprise.
Rand opposed civil rights to lớn the extent that civil rights leaders advocated government intervention lớn achieve sầu their goals.
Rand forced both writers to consider how a creed oriented to lớn transcendence would respond lớn the mundane realities & potentially devastating outcomes of the marketplace.
Rand"s world view was fundamentally optimistic, & her novel showed mankind, guided by rationality alone, achieving heroic deeds.
Its profits in 1983 rose by almost one third over the previous year to lớn 200 million rand—about £107 million.
Các quan điểm của những ví dụ không trình bày ý kiến của các biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press tuyệt của những đơn vị cấp phép.
*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gắp Thú Bông Bách Phát Bách Trúng, Hãy Như Cô Gái Này!

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Phim Vươn Tới Các Vì Sao Đài Loan, Bộ Phim Vươn Tới Các Vì Sao

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức