Ranking là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ opdaichien.com.

Bạn đang xem: Ranking là gì

Học những tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.

Xem thêm: Vì Sao Giữ Gìn Thiên Nhiên Hoang Dã Là Góp Phần Giữ Cân Bằng Sinh Thái


the position or level something or someone has in a menu that compares their importance, quality, success, etc.:
the action of deciding where someone or something should be in a list that compares things of the same type:
The ranking system is based on a complicated formula with different items such as reputation or performance carrying different weights.

Xem thêm: Vì Sao Vàng Có Vai Trò Tiền Tệ ? Vì Sao Vàng Lại Đắt


ranking as sth She referred lớn the bank"s ranking by the U.S. Environmental Protection Agency as the largest purchaser of green-power energy credits in the United States.
*

khổng lồ prsự kiện further disagreement in arguments or war by giving khổng lồ the opposing side an advantage that they have demanded

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức