Recall là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Recall là gì

*
*
*

recalled
*

reHotline /ri"kɔ:l/ danh từ sự điện thoại tư vấn về, sự đòi về, sự triệu về, sự triệu hồi (một đại sứ đọng...)letters of recall: thỏng triệu hồi (quân sự) tín hiệu lệnh thu quân; lệnh Call tái ngũ (quân dự bị...); (hàng hải) dấu hiệu gọi về (một mẫu tàu...) sự đề cập nhở tài năng huỷ bỏ; sự rút ít lại, sự rước lạia decision past recall: một đưa ra quyết định quan trọng huỷ quăng quật đượclost without recall: mất hẳn ko rước lại đượcbeyond (past) recall: bắt buộc rước lại được, quan yếu huỷ vứt được; bị lãng quên (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị bâi miễn (một đại biểu quốc hội...) nước ngoài động từ hotline về, đòi về, triệu về, triệu hồikhổng lồ reGọi an ambassador: triệu hồi một đại sứ (quân sự) thu (quân); hotline tái ngũ (quân dự bị...); (sản phẩm hải) gọi trlàm việc về (một cái tàu) nhắc nhở, đề cập lại, gợi lạilớn recall someone to his duty: thông báo ai lưu giữ mang đến trách nhiệm của mìnhlegends that regọi the past: hầu như truyền thuyết thần thoại gợi lại dĩ vãng lưu giữ, nhớ lạito recall someone"s name: nhớ lại tên ai làm sống lại, điện thoại tư vấn tỉnh giấc lạito lớn regọi someone to life: Hotline tín đồ làm sao tỉnh lại huỷ bỏ; rút ít lại, rước lạito ređiện thoại tư vấn a decision: huỷ vứt một quyết nghị (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) bâi miễn (một đại biểu chính phủ...)

*Xem thêm: Sau Notice Là Gì - Có Bạn Nào Nhầm Realize Và

*

*

n.

a Hotline to lớn return

the rehotline of our ambassador

a bugle Điện thoại tư vấn that signals troops khổng lồ returnthe act of removing an official by petition

v.

cause one"s (or someone else"s) thoughts or attention to return from a reverie or digression

She was recalled by a loud laugh

make unavailable; bar from sale or distribution

The company recalled the product when it was found khổng lồ be faulty
Xem thêm: Section Manager Là Gì ? Tên Các Chức Vụ Khác Bằng Tiếng Anh Trưởng Phòng, Phó, Tổng Giám Đốc

English Synonym & Antonym Dictionary

recalls|recalled|recallingsyn.: Hotline baông xã recollect remember reminisce review sumtháng

Chuyên mục: Kiến Thức