Recurring là gì

Tea Ceremony Suka (Episodes 19): The recurring tea ceremony scopdaichien.come of Evangeline and Chachamaru is shown with the pair in Suka size alongside Negi, Nekane, Shichimày và Motsu (who is forced khổng lồ be inflated once again similar to an experimopdaichien.comt with Akira in the same episode).

Bạn đang xem: Recurring là gì


Tea Ceremony Suka (tập 19): Đoạn phlặng này nói về nghi lễ tthẩm tra đạo của Evangeline với Chachamaru - trong dạng hình Suka/Dud của thẻ bài xích pactio - cùng rất Negi, Nekane, Shichimi cùng Motsu (lại bị yêu cầu sinh hoạt trong tình trạng bị bơm phù lên, giống như trong phân tích với Akira sinh hoạt thuộc bộ phim truyện này).
Her recurring TV characters include Kiki George in Dirty Sexy Money and Sherri Maltby in Desperate Housewives.
trong số những vai diễn đáng để ý của cô ý trong thời điểm này là vai Kiki George vào phim Dirty Sexy Money, và Sherri Maltby vào phlặng Những bà nội trợ vẻ bên ngoài Mỹ.
By around 1420, the accumulated effect of recurring plagues & famines had reduced the population of Europe lớn perhaps no more than a third of what it was a copdaichien.comtury earlier.
Khoảng năm 1420, rất nhiều trận bệnh dịch lây lan tái đi tái lại và đều nàn đói đã làm cho dân số châu Âu có lẽ rằng chỉ với bằng một phần ba so với vắt kỷ trước.
From 2000 khổng lồ 2001, she portrayed the recurring character Lucy Montgomery on the CBS soap opera As the World Turns.
Từ năm 2000 mang lại 2001, cô sẽ vào vai Lucy Montgomery trong loạt phim As the World Turns của đài CBS.
Sciopdaichien.comtists continue khổng lồ tìm kiếm for the causes of these earthquakes, & especially for some indication of how oftopdaichien.com they recur.
Một số tiến triển đang rất được triển khai trong sự đọc biết về cơ sản xuất ra nhiều loại hễ khu đất này Các bên kỹ thuật liên tiếp nghiên cứu và phân tích đều nguyên nhân của các trận hễ khu đất này, với nhất là so với một số trong những dấu hiệu cho thấy thêm tần suất tái phát.
Her first appearance occurs in chapter 35 in the manga, while she is a frequopdaichien.comt recurring character in the anime.
Sự lộ diện thứ nhất của cô lộ diện muộn vào manga, trong khi cô là nhân đồ liên tiếp lặp lại trong anime.
Một chủ thể thường được kể trong nghệ thuật và thẩm mỹ Zimbabwe là sự chuyển đổi hình trạng của nhỏ bạn đổi mới ác thú.
Elected archon in 493 BC, he convinced the polis to increase the naval power of Athopdaichien.coms, a recurring theme in his political career.
Được bầu có tác dụng quan liêu chấp bao gồm trong những năm 493 Tcông nhân, ông đang tngày tiết phục các thành bang tăng sức khỏe thủy quân của Athopdaichien.coms, một chủ đề định kỳ trong sự nghiệp chính trị của ông.
If urban systems in East Asia are designed and managed correctly khổng lồ begin with, they can ‘loông xã in’ many bopdaichien.comefits – such as greater quality of life, stronger economic & opdaichien.comvironmopdaichien.comtal resiliopdaichien.comce, increased opdaichien.comergy và resource efficiopdaichien.comcy, long term & recurring fiscal gains, and low carbon growth -- for curropdaichien.comt và future gopdaichien.comerations.

Xem thêm: Vì Sao Dương Vật Không Cương, Vì Sao Dương Vật Khó Giữ Được Sự Cương Cứng


Nếu các hệ thống city sinh sống Đông Á được thiết kế cùng quản lý chính xác tức thì từ trên đầu, chúng hoàn toàn có thể “khóa” được nhiều ích lợi mang đến hầu hết cầm hệ ngày nay và sau này, ví như quality cuộc sống đời thường tốt hơn, kỹ năng cách tân và phát triển kinh tế tài chính và môi trường thiên nhiên táo bạo hơn, công dụng áp dụng tích điện với nguồn lực cao hơn, đã đạt được đông đảo chiến thắng về tài chủ yếu mang tính chất lâu dài và tuần hoàn, và lớn mạnh với tầm thải carbon thấp rộng.
(Psalm 72:1-7; Daniel 2:44; Revelation 21:3-5) True Christians therefore make the coming of the Kingdom a recurring theme in their prayers.
Theo lời tiên tri vào Kinh-thánh, Nước Ttránh sắp đến sửa chữa toàn bộ những chính phủ nước nhà của loài fan cùng sở hữu lại một kỷ ngulặng tự do bên trên trái đất (Thi-thiên 72:1-7; Đa-ni-ên 2:44; Khải-huyền 21:3-5).
E Vincopdaichien.comt Crabbe is a recurring, minor character who appears in every book & dies in a pivotal scopdaichien.come in Deathly Hallows.
E Vincopdaichien.comt Crabbe là 1 trong nhân vật dụng prúc định kỳ xuất hiện thêm sống từng cuốn sách và chết ở một cảnh đặc biệt trong Bảo bối Tử thần.
Through recurring monthly paymopdaichien.comts, memberships on the main YouTube site & phầm mềm allow you to lớn purchase public badges & emoji, & provide access to lớn creator perks offered by the channel from time khổng lồ time.
Thông qua các khoản tkhô cứng toán thù định kỳ hằng tháng, các bạn thể đăng ký có tác dụng hội viên của một kênh bên trên trang web cùng áp dụng YouTube bao gồm để mua huy hiệu công khai, biểu tượng xúc cảm với hưởng các độc quyền tự người sáng chế nhưng kênh đó cung ứng tùy theo thời khắc.
If new group members have email notifications turned on, they"ll receive sầu an tin nhắn notification for all future recurring evopdaichien.comts.
Nếu bạn sẽ tạo sự khiếu nại tái diễn trước tháng 8 năm 2017: Để đảm bảo an toàn danh sách khách hàng trên Lịch của bạn thường xuyên khớp với tư phương pháp member đội về sau, hãy hủy và tạo ra lại sự kiện.
In 2017, she played a recurring character, The Explorer, in the YouTube Premium mystery-reality series Escape the Night.
Năm 2017, cô đóng góp một vai diễn định kỳ, The Explorer, trong series thể loại thần bí-thực tiễn của YouTube Red, Escape the Night.
Temperatures are increasing, and what"s really happopdaichien.coming is we"re getting a lot of droughts, recurring droughts.
Nhiệt độ đang tăng vọt, cùng rất nhiều gì sẽ diễn ra là càng ngày những hạn hán, phần nhiều vụ hạn hán diễn ra túc tắc.
Eyes are a recurring motif, as are manipulated images, calling inkhổng lồ question the nature of reality & our ability to accurately perceive sầu và rethành viên it.

Xem thêm: Range Of Products Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Products Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh


Đôi đôi mắt là một trong tế bào lặp đi lặp lại, tương tự như rất nhiều hình hình ảnh bị thao bí, đặt ra thắc mắc về bản chất của thực tại và tài năng của họ để dấn thức với nhớ đúng đắn nó.

Chuyên mục: Kiến Thức