Nghĩa Của Từ Redeem Là Gì ? Nghĩa Của Từ Redeem Trong Tiếng Việt

2 Thông dụng2.1 Ngoại cồn từ3 Chuyên ngành3.1 Toán & tin3.2 Kỹ thuật chung3.3 Kinc tế4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /ri”di:m/

Thông dụng

Ngoại hễ từ

Mua lại, chuộc lại (đồ dùng vắt thế); trả hết, trang trải (nợ..)to lớn redeem one”s watch (from pawnshop)chuộc đồng hồ thời trang (vẫn cầm)khổng lồ redeem a loantrả không còn một món vay Chuộc lỗi Đền bù; bù đắp, bù lạilớn redeem the timebù lại thì giờ vẫn mấthis good points redeem his faultsnhững điểm giỏi của anh ý ta bù lại mang lại rất nhiều điểm xấu Bào chữa Thực hiện, giữ, làm cho trọn (lời hứa…)khổng lồ redeem one”s pledgesgiữ lại đúng lời cam kếtto lớn redeem one”s obligationslàm tròn nghĩa vụ Cứu nguy, cứu vãn bay, chuộc Cứu nắm, giải bay (loại người), cứu giúp rỗi (loại người) khỏi vòng tội ác ( Chúa..)

Chuim ngành

Toán & tin

(toán thù kinh tế tài chính ) chuộc; bồi thường; trả (nợ)

Kỹ thuật chung

bồi hoàn chuộc lại

Kinch tế

chuộc lạiredeem a mortgage (khổng lồ..)chuộc lại thứ cố kỉnh chấpredeem bonds (to…)chuộc lại, thường trả những trái khoánredeem one”s property (to…)chuộc lại tài sảnredeem pawned goods (to…)chuộc lại đông đảo của sẽ cầm đồ chuộc lại (gia tài cầm cố, vật dụng thế chấp bằng cách trả nợ) chuộc ra hoàn lại trả lại, chuộc lại, tiến hành hoàn lại, bồi hoàn (một trái khoán thù, một số tiền vay) thanh hao tân oán (một ân hận phiếu) thu chi phí, đổi đem tiền khía cạnh (những phiếu khoán) tiến hành thực hiện (lời hứa hẹn, khế ước) trả trả hết (một món nợ) trái khoán thù hoàn toàn có thể trả trả

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

verbbuy back , buy off , Hotline in , cash , cash in , change , cover , defray , discharge , exchange , get bachồng , make good , pay off , purchase , ransom , recapture , reclayên ổn , recoup , regain , reinstate , repay , replevin , replevy , repossess , repurchase , restore , retrieve sầu , settle , take in , trade in , win baông xã , deliver , disenthrall , disimprison , emancipate , extricate , liberate , loose , manumit , pay ransom , release , rescue , save sầu , set không tính tiền , unbind , unchain , unfetter , abide by , absolve , acquit , adhere lớn , balance , carry out , compensate , counterbalance , counterpoise , countervail , fulfill , hold to lớn , keep , keep the faith , make amends , hóa trang for , meet , offphối , outweigh , perkhung , redress , rehabilitate , satisfy , phối off , recover , salvage , neutralize , atone , convert , free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.