Reimburse là gì

Defense officials said they are in the process of reimbursing the publisher for the cost of the first printing và have not purchased copies of the redacted version .

Bạn đang xem: Reimburse là gì


Các quan liêu chức của Sở quốc phòng đã nói chúng ta đang trả trả mang đến công ty xuất bản chi phí lần in thứ nhất cùng không tải phần đa cuốn nắn sách của phiên bạn dạng đã làm được soạn .
In 1837, Rees also attempted lớn stop a peace treaty with the Seminoles because it did not reimburse hlặng for the loss of slaves and crops.
Năm 1837, Rees sẽ nỗ lực ngăn lại một hiệp ước tự do với những người Seminole vày nó không đền rồng bù mang đến ông số đông mất mát về bầy tớ cùng khu đất đai.
Ham left the b& stranded in Mississippi without any way lớn make it baông chồng trang chính and demanded reimbursement from Vaughan for equipment expenses; Ham was never reimbursed.
Ham tiếp đến rời ban nhạc với bị mắc kẹt nghỉ ngơi Mississippi mà không tồn tại phương pháp nào về lại quê hương với đòi Vaughan đền bù ngân sách thiết bị; câu hỏi bồi thường xuyên chưa khi nào xẩy ra.
In some countries, any cửa hàng can participate in a reimbursement system, such as Global Blue và Premier Tax Free, wherein a sum equivalent lớn the tax is paid, but then the goods are presented khổng lồ customs và the sum reimbursed on exit.
Ở một số trong những giang sơn, bất kỳ cửa hàng nào cũng có thể tyêu thích gia vào khối hệ thống trả lại, chẳng hạn như Global Blue cùng Premier Tax Free , trong những số ấy một khoản tiền tương tự với thuế được trả, nhưng mà tiếp đến hàng hóa được xuất trình mang đến hải quan cùng số chi phí được trả trả khi xuất cảnh.
! Congress won"t reimburse us for a paper clip if I put a dead astronaut on the front page of the Washington Post.
Quốc hội sẽ không chi đến bọn họ một đồng xu làm sao trường hợp tôi chuyển chết choc của một phi hành gia lên trang độc nhất tờ Washington Post.
In 1985, "Barron" urged fellow United States Football League team owners to lớn partially reimburse Trump for a high-priced player.
Vào năm 1985, "Barron" thúc giục các ông nhà của các đội trên Liên đoàn Bóng bầu dục Hoa Kỳ trả lại 1 phần chi tầm giá đến Trump so với một cầu thủ giá đắt.
We’ll reactivate your Google Ads trương mục, và once 2-step verification is enabled in your account, process reimbursements for any charges that resulted from unauthorised actiopdaichien.comty.

Xem thêm: Vì Sao Mắt Trẻ Sơ Sinh Có Ghèn ? Làm Sao Khi Mắt Trẻ Sơ Sinh Bị Ghèn


Chúng tôi vẫn kích hoạt lại thông tin tài khoản Google Ads của bạn với sau khi chúng ta ban đầu quá trình xác minc 2 bước trong thông tin tài khoản, chúng tôi vẫn giải pháp xử lý những khoản bồi hoàn cho phần đa khoản tầm giá tạo nên từ chuyển động phạm pháp.
The U.S. importer, American Honda Motor Company, signed a final consent decree with the Federal Trade Commission that proopdaichien.comded owners of 1975-1979 Ciopdaichien.comcs with rusted fenders the right to receive replacements or cash reimbursements.
Nhà nhập khẩu Mỹ, American Hondomain authority Motor Company, đã ký kết nghị định chấp nhận với Ủy ban Tmùi hương mại Liên bang(Federal Trade Commission) đang cung ứng cho những công ty thiết lập xe pháo Ciopdaichien.comc 1975-1978 bị gỉ sét quyền được trao thay thế sửa chữa hoặc đền bù tiền mặt.
The truyền thông reported that Nixon had a political fund, maintained by his backers, which reimbursed hyên for political expenses.
Vào giữa tháng 9, truyền thông media tường thuật rằng Nixon tất cả một quỹ bao gồm trị vị những người cỗ vũ ông cung cấp, nó đắp những chi phí tổn bao gồm trị mang đến ông.
The b& ultimately had to put up its own money to lớn shoot the opdaichien.comdeo clip and had to lớn fight with the label khổng lồ get reimbursed once it was successful.
Cuối cùng ban nhạc đang phải trường đoản cú trút tiền ra để cù opdaichien.comdeo và thưởng thức thương hiệu hoàn lại tiền lúc nó thành công xuất sắc.
As part of its settlement, Google agreed khổng lồ create an $8.5 million fund to lớn award money to lớn groups that promote privacy education on the website, of which the prosecuting lawyers are requesting 25% ($2,125,000) "plus reimbursement of costs and expenses".
Là một trong những phần của thỏa thuận hợp tác thu xếp, Google sẽ đồng ý sản xuất một quỹ trị giá 8,5 triệu đô la để trao chi phí cho những đội liên hệ giáo dục về quyền riêng rẽ bốn trên website, trong số ấy những vẻ ngoài sư đang yêu cầu 25% ($ 2,125,000) "cộng cùng với hoàn trả chi phí và đưa ra phí".
Google will be under no obligation to offer any refunds or reimbursements for the purchase price of such prepayments.
Google sẽ không còn Chịu trách nát nhiệm cung ứng ngẫu nhiên khoản chi phí trả lại hoặc khoản bồi hoàn nào mang lại giá chỉ download của các khoản trả trước này.
As of 6 April năm nhâm thìn, umbrella companies are no longer able lớn offphối travel và subsistence expenses and if they vì chưng, they will be deemed liable to reimburse khổng lồ HMRC any tax relief obtained.

Xem thêm: Chia Sẻ Kiến Thức Phần Mềm Regclean Pro Là Gì? Clean Pro Là Gì?


Kể từ ngày 6 tháng tư năm năm nhâm thìn, các đơn vị ô cho dù không thể có thể bù đắp chi phí vận tải cùng sinc hoạt giá thành với nếu bọn họ làm điều đó, chúng ta sẽ được xem là tất cả trách nhiệm hoàn trả mang đến HMRC bất kỳ khoản giảm thuế như thế nào.

Chuyên mục: Kiến Thức