Repel là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự opdaichien.com.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Repel là gì

People or things that repel you make you feel strongly that you vày not want to be near, see, or think about them:
When the tortoise was automatically released from the charger, it would once again be repelled by the lamp, & would leave the hutch.
A periodic orbit is called superattracting, attracting, repelling, neutral if satisfies = 0, 1, = 1, respectively.
If either critical point is preperiodic then is parabolic-repelling, the other critical point has infinite forward orbit và all other cycles are repelling.
He is also repelled (p. 299) by the idea that these abstract objects have always been lying around, waiting for people to lớn "grasp" them.
Anyone who loves and respects western classical music will be absolutely repelled by these travesties.
Many are however repelled by the summer heat (& the tourists it attracts), và this stimulates the large exodus in mid-summer.
When the angle is small, the filament will penetrate deeply into the magnetosphere before it is repelled back.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Vai Trò Của Pre Là Gì ? Vai Trò Của Pre Ampli Trong Hệ Thống Âm Thanh

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Released Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức