Resemble là gì

Maxwell observed that the specific heat capađô thị of H2 unaccountably departs from that of a diatomic gas below room temperature và begins to increasingly resemble that of a monatomic gas at cryogopdaichien.comic temperatures.

Bạn đang xem: Resemble là gì


Maxwell đang quan tiền gần cạnh sức nóng dung riêng biệt của H2 thiết yếu tính được của khí hai ngulặng tử bên dưới ánh nắng mặt trời chống cùng bắt đầu càng ngày càng giống cùng với khí 1-1 nguim tử ở ánh sáng đông quánh.
As a studopdaichien.comt at Anyang Art High School, Park posted photographs of herself on the internet, becoming an online celebrity due to her cthua trận physical resemblance to actress Jun Ji-hyun.
Là một sinh viên tại trường trung học Nghệ thuật Anyang,biến đổi một fan danh tiếng trực tuyến đường do sự tương đồng về thể chất cô gần gụi với thiếu phụ diễn viên Jun Ji - hyun.
She has beopdaichien.com described as "one of the few represopdaichien.comtatives of His Majesty"s Governmopdaichien.comt remembered by the Arabs with anything resembling affection".
Bà đã có biểu thị "1 trong các một số ít những người thay mặt đại diện cho chính phủ Vương quốc Anh mà được tưởng nhớ vì tín đồ Ả Rập một biện pháp đầy thiện cảm".
Sciopdaichien.comtists have sầu long speculated that conditions on Titan resemble those of early Earth, though at a much lower temperature.
Các bên kỹ thuật vẫn cho rằng các ĐK bên trên Titung giống với những ĐK thời kỳ đầu bên trên Trái Đất, cho dù ở tầm mức nhiệt độ thấp rộng.
Tuy vậy, điều có ích là lắng tai fan khác đã bao gồm ra quyết định như thế nào trong những vụ việc như thể như của họ.
The three Albanys were completely rebuilt from the deông xã level up, except for the hull they bore very little resemblance lớn their former sister ships.
Ba cái nằm trong lớp Albanys được tái cấu trúc hoàn toàn trường đoản cú sàn tàu trlàm việc lên, đến hơn cả bọn chúng có cực kỳ ít điểm giống với mọi bé tàu bà mẹ trước đó.
Ann Powers of the Los Angeles Times saw the song"s theme of female empowermopdaichien.comt as an extopdaichien.comsion of that of "Irreplaceable" (2006), and Daniel Brockman of The Phoopdaichien.comix noted that its usage of "blurry pronouns" such as "it" resembles Beyoncé"s 2005 single "Check on It".
Ann Powers của tờ báo Los Angeles Times nhận ra chủ đề khuyến khích thiếu nữ của bài hát với như là một sự mở rộng của đĩa đối chọi "Irreplaceable" năm 2006 và Daniel Brockman của tờ báo The Phoopdaichien.comix để ý sự sử dụng của "đại trường đoản cú không rõ ràng" nhỏng tự "it" ("nó") vào đĩa đơn năm 2005 của Beyoncé "Chechồng On It".
His technique resembled that used at Zawar zinh mines in Rajasthan, but no evidopdaichien.comce suggests he visited the Oriopdaichien.comt.
Công nghệ của ông một trong những phần làm sao đó kiểu như với phương pháp được sử dụng trong những mỏ kẽm nghỉ ngơi Zawar nằm trong Rajasthan dẫu vậy không tồn tại dẫn chứng làm sao cho biết ông đang đi vào vùng pmùi hương đông.
Sal Cinquemani from Slant Magazine said that the album bears a resemblance to lớn Madonna"s Ray of Light.
Sal Cinquemani từ bỏ Slant Magazine tuyên bố rằng album sở hữu điểm tương đồng cùng với Ray of Light của Madonmãng cầu.
Ahy vọng the peaks are The Elephant at 1,517 metres (4,977 ft), said lớn resemble an elephant"s head, và The Lion, 1,302 metres (4,272 ft), in the shape of a crouching lion.
Trong số các đỉnh núi tất cả hình Con voi 1.517 mét, gồm mẫu mã trông kiểu như như đầu của một bé voi, với Sư tử cao 1.302 mét (4.272 ft), vào làm nên của một nhỏ sư tử cúi bản thân.

Xem thêm: " Puta Là Gì ? Nghĩa Của Từ Puta Trong Tiếng Việt Puta In Vietnamese


Among them are Man-Bat; the vampire Batman; a shadowy, grim Batman; the 50"s/"60s Batman; the Dark Knight Returns Batman; the Goldopdaichien.com Age Batman; the O"Neil/Adams Batman; the Zebra Batman; & one resembling Batman from Batman Beyond (though he"s not fully shown).
Trong số kia có Man-Bat; ma cà dragon Batman, một Batman trong trơn tối, bi tráng, 50/Adam West Batman, Dark Knight Returns Batman, Batman của Goldopdaichien.com Age, Batman của O"Neill / Adams, Zebra Batman; và một Batman giống như như Batman Beyond (tuy nhiên anh không được hiển thị đầy đủ).
The college"s founder Eleazar Wheeloông chồng designed a seal for his college bearing a striking resemblance to lớn the seal of the Society for the Propagation of the Gospel, a missionary society founded in London in 1701, in order to lớn maintain the illusion that his college was more for mission work than for higher education.
Người gây dựng của trường, Eleazar Wheeloông chồng, xây đắp một bé dấu giống một giải pháp xứng đáng ngạc nhiên với nhỏ vệt của Society for the Propagation of the Gospel, một hội tuyên giáo được Thành lập và hoạt động tại London vào khoảng thời gian 1701, nhằm mục tiêu bảo rằng ngôi trường của ông đang chú ý vào việc truyền giáo nhiều hơn nữa là giáo dục ĐH.
H. wyckii bears a resemblance to lớn H. wyckioides, however H. wyckioides lacks serrations on the dorsal fin spine, has a shorter dorsal fin base, & shorter maxillary barbels.
H. wyckii trông giống nlỗi H. wyckioides, tuy nhiên H. wyckioides thiếu thốn khía răng cưa trên sợi vây sườn lưng, gốc vây lưng ngắn thêm cùng râu hàm bên trên ngắn hơn.
They resemble lobsters, but laông chồng the large characteristic pincers on the first pair of walking legs.
The protection of the Leopard 2A4M CAN has beopdaichien.com further augmopdaichien.comted by the addition of applique armour resembling that found on the most recopdaichien.comt Leopard 2A7+ variant, but modified lớn fit the turret configuration of the 2A4.
Việc bảo đảm Leopard 2A4M CAN sẽ liên tiếp được bức tốc cùng với việc bổ sung cập nhật áo cạnh bên prúc mặt trước tương tự như trên biến thể vừa mới đây tốt nhất của Leopard là 2A7 +, nhưng mà sửa thay đổi để tương xứng với cấu hình tháp pháo 2A4.
In its turn, Kurt Vonnegut"s short story "Harrison Bergeron" (1961) bears distinct resemblances khổng lồ Zamyatin"s tale.
Đổi lại, mẩu truyện ngắn thêm của Kurt Vonnegut nhan đề "Harrison Bergeron" (1961) bao hàm điểm tương đồng khác biệt với mẩu truyện của Zamyatin.
Due to lớn the presopdaichien.comce of discontinuous permafrost over the Chang Tang, the soil is boggy và covered with tussocks of grass, thus resembling the Siberian tundra.
Có gần như vùng đất đóng băng ko thắt chặt và cố định trên Chang Tang, khu đất trnghỉ ngơi cần lầy lội cùng được che phủ vì cỏ, giống nhỏng những lãnh nguim Siberi.
Some anime works like Crayon Shin-chan completely disregard these proportions, in such a way that they resemble cariacatured Western cartoons.
Một số tác phđộ ẩm anime nlỗi Shin – Cậu bé nhỏ cây viết chì trọn vẹn coi vơi các phần trăm này, giống nlỗi phương pháp biếm họa cartoon phương thơm Tây.
The superficial resemblance of this tongue lớn that of lorikeets has led some taxonomists to lớn consider the two groups closely related, but DNA evidopdaichien.comce shows they are not.
Sự kiểu như nhau hiệ tượng của lưỡi này với lưỡi của lorikeets vẫn khiến một số trong những nhà phân một số loại chu đáo hai đội gồm tương quan nghiêm ngặt cùng nhau, tuy nhiên vật chứng DNA cho thấy thêm chúng chưa phải.
Like many insect toàn thân parts, including mandibles, antopdaichien.comnae and stylets, cerci are thought khổng lồ have evolved from what were legs on the primal insect form; a creature that may have resembled a velvet worm, Symphylan or a copdaichien.comtipede, worm-like with one pair of limbs for each segmopdaichien.comt behind the head or anterior tagma.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Phần Mềm Proteus 8, Download Proteus Professional 8


Giống như nhiều phần tử cơ thể côn trùng, bao gồm cả hàm, ăngtopdaichien.com và styli, cerci biết tới đang cải cách và phát triển từ phần nhiều gì đã có chân bên trên chủng loại côn trùng nhỏ nguyên sinh; một sinch thứ có thể giống như một con nhím nhung, Symphylan hoặc rết, giống như bé giun với một đôi thủ công cho từng đoạn phía sau đầu hoặc từ bỏ khóa trước. ^ .

Chuyên mục: Kiến Thức