Revolution là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý khách hàng đang xem: Revolution là gì


Bạn đang xem: Revolution là gì

*

*

*Xem thêm: " Pop Là Gì - Pop Và Imap Là Gì

*

revolution /,revə"lu:ʃn/ danh từ
vòng, tuarevolutions per minute: số vòng quay từng phút (toán thù học); (thiên văn uống học) sự xoay vòng cuộc giải pháp mạngthe sociacác mục revolution: cuộc biện pháp mạng xã hội công ty nghĩathe national democratic revolution: cuộc giải pháp mạng dân tộc dân chủhồi quylập lạithứ đếm vòngrevolution counter: trang bị đếm vòng quaysố vòng quayrevolution counter: đồ vật đếm số vòng quayrevolution counter: lắp thêm đếm số vòng quay (động cơ, phú tùng)revolution indicator: máy chỉ báo số vòng quayrevolution per minute: số vòng xoay vào một phútrevolution per minute (RPM): số vòng xoay một phútrevolution per minute (rpm): số vòng xoay mỗi phútsự quaysự tảo vòngsự xoaysự chuyển phiên vòngvòng quanhvòng quaymean sidereal period of revolution: chu kỳ vừa phải của vòng xoay saonumber of revolution: số vòng quayrevolution counter: đồ vật đếm vòng quayrevolution counter: cỗ đếm vòng quayrevolution counter: thiết bị đếm số vòng quayrevolution counter: lắp thêm đếm số vòng quay (hộp động cơ, phú tùng)revolution indicator: đồng hồ thời trang đo vòng quayrevolution indicator: trang bị chỉ báo số vòng quayrevolution per minute: vòng quay phútrevolution per minute: vòng xoay một phútrevolution per minute: số vòng xoay vào một phútrevolution per minute (RPM): số vòng quay một phútrevolution per minute (rpm): số vòng quay mỗi phútLĩnh vực: toán & tinphép quaybipartite revolution: phép con quay song diệnphxay xoaysự tiến hóaLĩnh vực: điệnvòng (quay)Lĩnh vực: xây dựngluân chuyển trònrevolution door: cửa xoay trònrevolution soil: rất có thể luân chuyển trònrevolution solid: hoàn toàn có thể luân chuyển trònHercynian revolutionvận động Hercyni (sinh sản núi)Laramian revolutionvận động sinh sản núi LuramiTaconi revolutionchuyển động tạo thành núi Taconiaxis of revolutionbạn dạng lềaxis of revolutiontrục quayaxis of revolutiontrục xoayaxis of revolutiontrục luân chuyển vòngbody toàn thân of revolutiontrang bị tròn xoaycaledonian revolutionhoạt động calenđonicenter of revolutiontrung khu quaycentre of revolutiontrung ương quaycomputer revolutioncuộc cách mạng vật dụng tínhcone of revolutionnón tròn quaycone of revolutionnón tròn xoaycylindrical solid of revolutioncầm thể hình trụ tròn xoayellipsoid of revolutionelipôit tròn xoayellipsoid of revolutionelipsoit tròn xoayellipsoid of revolutionelipxoit tròn xoayequator of an ellipsoid of revolutionxích đạo của một ellipsoit tròn xoayhyperboloid of revolutionhipeboloit tròn xoayhyperboloid of revolutionphương diện hipeboloit tròn xoayinformation revolutioncuộc bí quyết mạng thông tinparallax of surface of revolutionnhững vĩ đường của một mặt tròn xoayparallels of a surface of revolutionnhững vĩ đường của một khía cạnh tròn xoayperiod of revolution (of a satellite)chu kỳ cù của vệ tinhperiodic revolutionvòng tuần hoànquadratic of revolutionquađric tròn chuyển phiên o sự cù, vòng quay Đơn vị không ở trong hệ quốc tế (SI) một vòng xoay bằng 2 pi rađian. § revolution per minute : vòng xoay một phút § Caledonian revolution : hoạt động Caleđoni § Hercynian revolution : chuyển động Hercynian (chế tạo núi) § Laramian revolution : vận động sinh sản núi Larami § Taconic revolution : chuyển động tạo núi Taconi


Xem thêm: " Prequel Là Gì - Nghĩa Của Từ Prequel Trong Tiếng Việt

*

revolution

Từ điển Collocation

revolution noun

1 changing the political system

ADJ. successful | bloody, violent Thousands of people were killed in the bloody revolution that toppled the government. | bloodless, peaceful | popular | political | anti-communist, anti-democratic, etc. | communist, sociamenu, etc. | palace | bourgeois, proletarian | world Some Marxists still believe that socialism will one day triumph through world revolution.

VERB + REVOLUTION carry out, conduct, fight, foment, stage The activists were charged with fomenting revolution. | crush, put down | Hotline for

REVOLUTION + VERB break out | spread | overthrow sth, topple sth the revolution which overthrew the old regime | fail the failed 1911 revolution

PREPhường. ~ against a revolution against communist rule

PHRASES the outbreak of the revolution, revolution from above/below (= fought by people already in power/by people without political power), the threat of revolution

2 complete change in methods, opinions, etc.

ADJ. quiet There has been a quiet revolution in the way writing is taught. | complete | virtual | minor | agrarian, agricultural, computer, cultural, economic, electronic, environmental, industrial, political, scientific, sexual, social, technological

VERB + REVOLUTION achieve, bring (about) The coming of television brought about a revolution in people"s leisure activities. | undergo Marketing has undergone a revolution in recent years. | embrace, welcome Doctors have welcomed the fitness revolution.

REVOLUTION + VERB take place As the eighteenth century wore on, an agricultural revolution took place. | transform sth The computer revolution has transformed the workplace.

PREP.. ~ in He achieved a virtual revolution in the way music is recorded.

3 movement around sth; one complete turn

ADJ. complete, full One full revolution of the knob will open the hatch.

VERB + REVOLUTION make

PREP.. through a ~ The earth turns through one complete revolution approximately every twenty-four hours. | ~ about/around/round How long does it take for the plDòng xe Jupiter to lớn make a complete revolution around the sun?

PHRASES revolutions a/per minute > See REV

Từ điển WordNet

n.

a drastic và far-reaching change in ways of thinking & behaving

the industrial revolution was also a cultural revolution


Chuyên mục: Kiến Thức