Rick là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use trường đoản cú opdaichien.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tín.
Bạn đang xem: Rick là gì

Ricks incredible achievement became a testament khổng lồ the strength of the human spirit & the power of teamwork.
Interest is, however, paid on outstanding balances of purchase price, in addition to lớn an allowance for loss of weight in the rick.
He has had a lot of damp corn to contend with this year, và we have sầu had to lớn comb the country for men who could thatch a rick.
What is the use of telling a boy or girl that if they thieve, if they disobey, or if they mix a rick on fire, they are anti-social?
If you have a rick standing through the winter and you have sầu only 100 rats in that rick, they can collectively eat 16 quarters of wheat.
Even the construction of the dais is intended to lớn rick the necks of those who sit in the well of the court having lớn look at the judge.
Các ý kiến của các ví dụ ko miêu tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press tốt của các bên cấp phép.
*

*Xem thêm: Sex Education Là Gì Từ Series Phim Này, Sex Education

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Game Attack On Titan 2, Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Game Attack On Titan

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức