Nghĩa Của Từ Roommate Là Gì

Starting college can be a tumultuous experience. You have to deal with new responsibilities và growing independence, a challenging course load — và, of course, the social scene. When a roommate is thrown into lớn the phối, it may feel like you"re juggling all that stuff while living in a 6" x 6" box with a virtual stranger.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Roommate Là Gì


*

Bắt đầu học tập đại học hoàn toàn có thể là một trong hưởng thụ đặc biệt. quý khách hàng đề xuất ứng phó với đa số trách rưới nhiệm bắt đầu cùng sự chủ quyền tăng thêm, một khóa học với khá nhiều thử thách - và, tất nhiên là cả khung chình ảnh xóm hội. lúc sản xuất mớ lếu láo độn kia là 1 trong bạn cùng chống, bạn sẽ hoàn toàn có thể cảm thấy nhỏng mình vẫn rối tung với toàn bộ đa số đồ vật Khi sinh sống phổ biến vào một không khí 6 " x 6 " với một người gần như là xa lạ.
But having a roommate doesn"t need khổng lồ be one more thing to worry about. When students go into lớn their living situations with realistic expectations & a willingness lớn compromise, things can work out just fine.
Nhưng gồm một người bạn cùng phòng chưa phải là thêm một điều nữa nên băn khoăn lo lắng. Lúc các sinch viên bước đầu quen cùng với yếu tố hoàn cảnh sinh sống của chính bản thân mình cùng với đa số viễn cảnh thực tế cùng sẵn sàng thỏa hiệp, rất nhiều việc rất có thể rồi sẽ giỏi đẹp nhất.
For many people heading off khổng lồ college, movies & books are their only reference for the whole roommate experience. So they might think a roommate will be either (a) a complete freak who makes living at the library seem attractive, or (b) a BFF who will be by their side every step of the way as they traverse the world of parties, finals, và crowded laundry rooms.
Đối với nhiều bạn chuẩn bị đến lớp đại học, phim hình ảnh cùng sách là tài liệu xem thêm tốt nhất của mình về đầy đủ kinh nghiệm cùng với chúng ta thuộc phòng. Vì vậy, họ có thể nghĩ rằng một bạn các bạn thuộc phòng đã là (a) một vật dụng cám hấp hoàn toàn tạo cho cuộc sống đời thường nghỉ ngơi thư viện còn có vẻ hấp dẫn rộng, hoặc (b) một người bạn bè mãi mãi vẫn luôn ở bên bọn họ bên trên mỗi bước con đường Khi họ tham gia phần đông cuộc vui, trải qua các kỳ thi xuất sắc nghiệp, và rầm rịt trong phòng giặt ủi đông đúc.
So try to keep your roommie expectations realistic. And vì your research: If your school gives you information about who your roommate (or roommates) will be, try khổng lồ talk to or meet each other before move-in day. This gives you a chance to paint a picture of what living together will be like.
Vì vậy, nỗ lực giữ lại đến mong muốn về bạn thuộc phòng của bạn được thực tiễn. Và có tác dụng nghiên cứu của bạn: Nếu ngôi trường bạn cung cấp cho bạn biết tin về fan bạn cùng phòng, hãy cố gắng chat chit hoặc gặp nhau trước thời điểm ngày dọn mang đến sinh sống thông thường. Điều này để giúp các bạn tất cả thời cơ tưởng tượng về việc sống cùng mọi người trong nhà vẫn thế nào.
Talk about the practical stuff — like who"s bringing what so you don"t show up on move-in day with two microwaves & two refrigerators. And try to lớn get a feel for what your roommie"s goals & lifestyle are — ask what he or she did in high school & talk about what you both expect from college.
Nói về đồ đạc và vật dụng thực tế - tuy thế việc ai đang với phần đông gì, vì vậy bạn đừng mở ra trong ngày trước tiên nhận phòng nghỉ cùng với hai dòng lò vi sóng với nhị loại tủ giá buốt. Và thử cảm thông với mục tiêu cùng lối sinh sống của fan bạn thuộc phòng – hỏi thăm về mọi vấn đề các bạn ấy đã làm sinh sống trường trung học tập và mục tiêu của cả cặp đôi lúc vào ĐH.
When you first meet your roommate, chances are you"ll be on your best behavior. You want khổng lồ get along, since this is the person who"s going to be sharing your living space for the next year. But try to lớn think ahead khổng lồ potential worst-case scenargame ios, too.
Lúc lần trước tiên các bạn chạm chán tín đồ bạn thuộc chống của bản thân, rất có thể các bạn sẽ cư xử khoan thai không còn nút có thể. quý khách hàng mong mỏi thân mật và gần gũi, vày đó là người đang chia sẻ không khí sinh sống cùng các bạn trong cả năm cho tới. Nhưng cũng hãy đề phòng ngôi trường hợp xấu duy nhất nữa.
For example, imagine it"s 2 AM và you"re working on a paper that"s due in 8 hours. Your roommate comes in from a tiệc nhỏ & wants khổng lồ continue the các buổi party in your room. At times like these, you won"t be feeling particularly benevolent. That"s why talking about issues that might come up ahead of time — và respecting each other"s wishes when the time comes — is so important.
Chẳng hạn nlỗi, hãy tưởng tượng bây chừ là 2 tiếng đồng hồ sáng sủa và nhiều người đang có tác dụng chia sẻ đề nghị nộp trong 8 giờ đồng hồ nữa. Quý khách hàng cùng phòng của khách hàng đi tiệc tùng về với ước ao thường xuyên tiệc tùng, lễ hội vào chống của người tiêu dùng. Vào mọi thời gian như vậy, các bạn sẽ không tồn tại cảm hứng quan trọng ý muốn nhân nhượng 1 chút nào. Đó là nguyên nhân vì sao nói về các sự việc mà rất có thể xảy ra - cùng tôn kính ước muốn của nhau Lúc nó thực sự mở ra – là rất quan trọng đặc biệt.
Talk about the things that are really important khổng lồ you, và make sure your roommate understands. Then encourage hyên ổn or her khổng lồ bởi vì the same. For instance, does it drive you nuts when people take things without asking first? Does perfume trigger your asthma? Let your roommate know these types of things from the start.
Nói về phần đông điều thực thụ đặc trưng với chúng ta, cùng chắc chắn rằng fan các bạn thuộc chống của người sử dụng đọc được. Sau kia, khuyến khích anh ấy hoặc cô ấy cũng làm cho điều đó. Chẳng hạn như, bài toán mọi tín đồ tự nhân thể đem đồ đạc và vật dụng của khách hàng nhưng ko hỏi bao gồm làm bạn phát khùng? Nước hoa tất cả dị ứng với bệnh hen suyễn suyễn của khách hàng không? Hãy cho tất cả những người các bạn cùng phòng của công ty phần lớn điều như thế này tức thì từ trên đầu.
Here are some things khổng lồ talk lớn your roommate about so that each of has a feel for the other"s likes, dislikes, và habits. Think about additional questions lớn ask that are important to you (a sibling or friend who knows you well may be able lớn help out if you"re looking for ideas):
Dưới đây là một số trong những điều nhằm thì thầm với người bạn thuộc chống của người tiêu dùng để mọi cá nhân đều có phát âm biết về sở trường, không đam mê, cùng kinh nghiệm của tín đồ cơ. Hãy suy xét về đều câu hỏi bổ sung cơ mà đặc biệt quan trọng so với các bạn (anh, chị, em ruột hoặc một người chúng ta phát âm bạn cũng có thể có công dụng giúp đỡ nếu khách hàng đang search kiếm ý tưởng):
· How bởi vì you feel about overnight guests of the same sex? Of the opposite sex? How long can they stay?
The key is khổng lồ be honest, and lớn realize that you"ll both have to lớn compromise on some things. Let"s say you usually don"t go to sleep until 2 AM, but your roommate is counting sheep by 11 PM. Respect that — have sầu a lights-out at midnight rule, và use a focused-beam desk light và headphones if you really have sầu to lớn study or listen lớn tunes.
Điều quan trọng là nên chân thực, với nhận ra rằng cả nhị bạn sẽ phải thỏa hiệp về một vài điều. lấy một ví dụ như thể bạn hay thức khuya mang đến tận 2 tiếng đồng hồ sáng sủa, tuy vậy fan bạn thuộc phòng của công ty đã lên giường đếm chiên từ 11 tiếng buổi tối. Hãy tôn trọng điều ấy, đặt ra lao lý tiếng tắt đèn đi ngủ vào đêm tối, và sử dụng một cây đèn để bàn triệu tập ánh nắng và tai nghe nếu bạn thật sự buộc phải thức khuya để phân tích giỏi nghe nhạc.
When you have these conversations about your expectations, write down what you both decide so that it"s clear later on if you need something lớn refer khổng lồ.
khi các bạn đã có phần đông cuộc truyện trò về phần đông hy vọng đợi của nhau, hãy viết ra hầu hết gì cả hai bạn trẻ quyết định để nó ví dụ trong tương lai nếu khách hàng cần có mẫu ví dụ để xem thêm.
In the beginning, the urge for many roommates is to stay cthua trận. They eat their meals together, attend activity fairs together, & go khổng lồ the campus parties together. Neither roommate knows that many other people, & so they stick together.
Lúc new đầu, đa số chúng ta thuộc phòng bao gồm tạo động lực thúc đẩy đặt ở gần nhau. Họ dùng bữa cùng nhau, tham gia hoạt động thị trường cùng nhau và cùng đi mang lại ngôi trường. Những sinc viên mới các không quen biết nhiều người không giống, do đó chúng ta gắn bó với các bạn cùng chống.
But as the semester continues, things may change. After a while, you may feel comfortable enough with each other lớn show the true you & drop the best-behavior facade you maintained khổng lồ make yourselves get along. You might start hanging out with fellow classmates, or join a sorority or fraternity. It is perfectly normal for you and your roommate khổng lồ drift apart as you both learn khổng lồ stand on your own two feet.
Nhưng khi tham gia học kỳ liên tiếp, hồ hết lắp thêm rất có thể biến đổi. Sau một thời hạn, bạn có thể cảm thấy dễ chịu và thoải mái cùng nhau đủ để biểu thị chính con bạn thiệt của người tiêu dùng với tấn công rơi sự mang chế tạo mà các bạn từng duy trì để tỏ ra thân thiện. Bạn rất có thể bắt đầu nghịch với các bạn cùng lớp, hoặc tsi mê gia hội chị em sinch hoặc hội huynh đệ. Hoàn toàn bình thường khi bạn cùng các bạn thuộc phòng của mình tách bóc ngoài nhau Khi cả đôi bạn trẻ học bí quyết từ lập.
Whatever ups & downs your relationship goes through, maintaining respect for each other is vital. Respect is especially important if your relationship with your roommate doesn"t have that many ups. Stichồng to lớn your roommate agreement. Respect your roommate"s space và needs, và chances are your roommate will respect yours.
Dù mối quan hệ của các bạn có những lúc thăng thời gian trầm, vấn đề gia hạn sự tôn trọng nhau là cực kỳ quan trọng. Sự tôn trọng là đặc trưng đặc biệt quan trọng giả dụ mối quan hệ của bạn với những người các bạn cùng chống của bản thân mình không có gì quan trọng đặc biệt tốt đẹp. Tuân thủ mọi thỏa thuận hợp tác cùng với các bạn cùng phòng. Tôn trọng không gian cùng nhu cầu của fan các bạn thuộc chống của người sử dụng, với siêu hoàn toàn có thể là bạn ấy cũng sẽ tôn trọng sự riêng biệt tư bạn.

Xem thêm: Sales Assistant Là Gì ? Trợ Lý Kinh Doanh Có Phải Là Sales Assistant


But even the most respectful roommates have sầu spats. Anytime you guys can"t resolve things on your own, don"t hesitate khổng lồ get your resident advisor involved. RAs aren"t there to lớn just bust people for breaking the rules — they"ll help out with the small stuff, too.
Nhưng ngay cả những người các bạn cùng phòng thanh lịch với nhau độc nhất vô nhị cũng biến thành gồm có bất đồng quan điểm vụn lặt vặt. Bất cđọng cơ hội làm sao các bạn bắt buộc từ bỏ mình xử lý gần như chuyện, chớ ngần ngại dựa vào tới sự hỗ trợ của gắng vấn thường xuyên trú của chúng ta.
Sometimes there are problems above and beyond your roommate eating your last pachồng of noodles. If your roomie starts getting into trouble và brings it back to lớn the dorm, it can affect you negatively.
Thông thường bao gồm sự việc nặng hơn Việc chúng ta thuộc chống ăn uống mất gói mì sau cuối của công ty. Nếu bạn thuộc chống của chúng ta bắt đầu gặp băn khoăn cùng mang nó về ký túc xá, thì điều ấy có thể ảnh hưởng cho chúng ta một phương pháp tiêu cực.
Dưới đây là phần lớn vụ việc nhưng một số trong những sinch viên đại học buộc phải ứng phó, và lời khuim về câu hỏi làm cho cố gắng như thế nào để vượt qua chúng.
Your roommate breaks dorm rules. If a roommate does drugs or drinks alcohol in the room, you"re at risk of getting in trouble, too. You don"t have sầu khổng lồ make your roommate stop — you often can"t. But you can encourage hyên ổn or her not to bởi it in your room. If your roommate blows you off, it"s a good idea to go to your RA.
Bạn thuộc chống của khách hàng phá tan vỡ nội quy cam kết túc xá. Nếu chúng ta cùng phòng chơi ma tuý tốt uống rượu vào phòng, các bạn cũng biến thành bao gồm nguy hại gặp gỡ băn khoăn. Bạn chẳng cần được ngnạp năng lượng cản bọn họ - bởi chúng ta thường tất yêu. Nhưng chúng ta có thể khuyến nghị chúng ta ấy ko làm cho điều ấy vào phòng của các bạn. Nếu chúng ta thuộc phòng của bạn không thèm đếm xỉa gì tới các bạn, nên đi mang lại RA (tổ chức đăng ký) của công ty.
Your roommate has unhealthy habits. Living in such proximity often means getting to know more about each other than you might want. Some people bring bad habits to school; others develop them once they"re there. Students who can"t handle the extra pressures of college may start smoking, develop eating disorders, injure themselves, abuse drugs, binge drink, or become depressed.
Quý khách hàng thuộc phòng của người tiêu dùng tất cả thói quen không lành mạnh. Sống phổ biến cùng nhau điều đó thường xuyên tức là thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa chúng ta cũng có thể ước ao. Một số bạn có gần như kiến thức xấu mang lại trường, những người dân không giống trở nên tân tiến chúng lúc họ tới trường. Những sinc viên quan trọng xử lý thêm mọi áp lực của ngôi trường đại học rất có thể ban đầu hút thuốc lá, cải tiến và phát triển náo loạn ẩm thực, từ khiến thương thơm tích, lạm dụng quá dung dịch, chè chén say sưa, hoặc trsống đề nghị tuyệt vọng và chán nản.
Although no one is their roommate"s keeper, you vày your roomies a favor by getting help if you notice signs that they"re hurting themselves. You don"t have to lớn be the one to get a roommie to stop or khổng lồ take him or her to the student health center. But you can tell your RA, who"ll take it from there.
Mặc mặc dù không có bất kì ai là fan cai quản của chúng ta thuộc phòng của họ, bạn hãy khiến cho bạn cùng chống bằng phương pháp kêu gọi cung ứng nếu như bạn nhận thấy dấu hiệu họ vẫn làm nhức bao gồm bản thân. quý khách hàng chưa phải là fan ngăn uống cản bạn ấy hoặc gửi bọn họ mang đến trung trung tâm y tế sinc viên. Nhưng chúng ta cũng có thể report cùng với RA của người sử dụng, những người vẫn với họ mang lại đó.
You và your roommate are too different. Many colleges are pretty diverse places. Your roommate may be very different in terms of religion, socioeconomic status, ethniđô thị, race, sexual orientation, values, or countless other things. Most people are uneasy at first when faced with new situations và people. It"s completely normal lớn be uncomfortable with your roommate"s differences — he or she probably feels the same way.
Quý khách hàng với bạn chúng ta cùng chống của bạn vượt biệt lập. phần lớn trường ĐH là hầu như chỗ tương đối phong phú. quý khách hàng cùng phòng của chúng ta có thể khôn xiết khác hoàn toàn về tôn giáo, triệu chứng kinh tế làng hội, dân tộc, chủng tộc, khuynh hướng dục tình, các cực hiếm, hoặc rất nhiều gần như thứ không giống. Hầu hết rất nhiều fan ban đầu đa số khó chịu lúc bắt buộc đối mặt với trường hợp bắt đầu với người kỳ lạ. Đó là hoàn toàn bình thường Lúc Cảm Xúc khó tính với việc khác biệt của người các bạn cùng chống của bản thân mình – bọn họ cũng rất có thể cảm thấy giống như chúng ta vậy.
Before you freak out, though, give sầu yourself some time to get used to things. The key is to lớn respect each other"s differences, keep an open mind, & try not to lớn let any preconceptions prevent you from seeing your roommate for who he or she is — just another college student, trying to navigate through the world.
Tuy nhiên, trước khi bạn bồn chồn, hãy cho khách hàng thời hạn để quen thuộc với mọi đồ vật. Điều đặc trưng là đề xuất kính trọng sự khác biệt của nhau, giữ lại quan niệm tháo dỡ mở, và cố gắng không để cho ngẫu nhiên định kiến như thế nào khiến các bạn đánh giá không nên về bé tín đồ thiệt của fan bạn cùng phòng - chỉ là 1 sinch viên đại học, đã nỗ lực trường tồn vào nhân loại.
It"s also a great opportunity to lớn get khổng lồ know someone who is different. After you graduate, when you are on the job, you can"t control who you work with. If you allow yourself to lớn learn about and be open to lớn new types of people in college, you"ll find it can prepare you for the real world.
Nó cũng là 1 cơ hội hoàn hảo nhất nhằm quen thuộc biết một tín đồ khác hoàn toàn đối với các bạn. Sau khi xuất sắc nghiệp và đi làm việc, chúng ta quan trọng kiểm soát những người các bạn thuộc làm việc. Nếu các bạn có thể chấp nhận được bản thân mày mò cùng hoà đồng với nhiều dạng bạn sinh hoạt trường ĐH, các bạn sẽ thấy nó rất có thể giúp đỡ bạn chuẩn bị đối mặt trong thực tế.
You simply can"t live sầu together anymore.Sometimes, people are just incompatible. Depending on your school, it may be possible to change roommates. Often, you have sầu lớn meet with an RA and/or a dean before you can move. And then you"ll have to lớn relive sầu move-in day all over again in the midst of your classes, activities, & the bustle of daily life.
Quý Khách chỉ đơn giản và dễ dàng là cần yếu sinh sống với mọi người trong nhà nữa. Đôi khi, phần nhiều bạn chỉ là ko ưng ý phù hợp với nhau. Tùy ở trong vào ngôi trường học tập của người tiêu dùng, chúng ta cũng có thể biến đổi các bạn cùng phòng. Thông thường, bạn nên chạm mặt RA (tổ chức triển khai đăng ký) và / hoặc trưởng khoa trước lúc chúng ta cũng có thể dịch chuyển. Và kế tiếp các bạn sẽ bắt buộc hồi ức lại ngày đầu tiên gặp gỡ nhau hoài hoài Khi ngồi học, trong số hoạt động, và trong sự mắc của cuộc sống đời thường hàng ngày.
Think about changing roommates as a last resort, & be prepared for it to not work out. There are very few instances where it"s easy to get a new roommate; short of your roommate coming at you with scissors, you will probably be encouraged lớn just talk things through.
Hãy quan tâm đến về Việc đổi khác chúng ta cùng phòng nhỏng một phương pháp ở đầu cuối, với chuẩn bị tinh thần Lúc điều đó không thực hiện được. Có cực kỳ không nhiều rất nhiều ngôi trường hòa hợp dễ dàng có được chúng ta cùng chống mới; trừ khi chúng ta thuộc phòng nhăm nhăm kéo xông vào tấn công bạn, thì tín đồ ta sẽ khuyên bạn hãy vắt nhưng sống phổ biến.
Life with a roomie can be both a blessing và a curse. You"ll have sầu moments when you"re glad khổng lồ have someone lớn procrastinate with. On other days, you might wish you could lochồng your roommate in the closet with his or her semester"s worth of ripe laundry.
Cuộc sinh sống với các bạn cùng phòng rất có thể vừa thiệt niềm hạnh phúc vừa thiệt xứng đáng ghét bỏ. quý khách sẽ có phần lớn khoảng thời gian ngắn khi chúng ta vui lòng vì tất cả người nhằm thuộc giải trí. Vào số đông ngày không giống, bạn lại chỉ mong muốn chúng ta cũng có thể tống bạn cùng phòng của chính mình vào ở bên trong tủ đựng đầy áo xống không sạch bốc mùi cùng khóa lại.
The secret lớn having more blessings than curses is compromise, maturity, và respect. Even when you"re going through tough times with a roommate, look at it as a learning experience that will help you khuyễn mãi giảm giá with challenging coworkers, bosses, và other people later in life.
Bí quyết nhằm nụ cười nhiều hơn thế nữa bực bản thân là thỏa hiệp, trưởng thành và cứng cáp, với tôn kính. Ngay cả khi bạn sẽ trải qua thời điểm khó khăn với người bạn thuộc phòng, hãy coi nó nlỗi là một trong tay nghề có ích giúp cho bạn đối phó với gần như người cùng cơ quan, ông chủ khó chịu, cùng những người dân không giống về sau trong đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.