Runway là gì

a long, màn chơi piece of ground with a specially prepared smooth, hard surface on which aircraft take off & land


Bạn đang xem: Runway là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ opdaichien.com.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


a long, màn chơi piece of ground at an airport, having a smooth, hard surface on which aircraft can take off & land
I am sure that he is not likely khổng lồ take pride in having created a monstrous airport of four runways of inter-continental status.
In particular, a persistent northerly wind limited the use of runways in such a way as to lớn make disturbance khổng lồ local residents inevitable.
The greater part of these were due to lớn blizzards which made flying dangerous, & not khổng lồ inability khổng lồ clear runways.
The airport has been developed with two runways, one of 4,500 feet, the other of 3,200 feet, and the latter is being extended.
Taking out the runways và radar made a massive contribution và made possible the change in tactics.
One then begins to lớn see the formidable task that has khổng lồ be faced in continuing to provide concrete runways for increasingly large aircraft.
We tend khổng lồ overlook the fact that there is a serious noise problem away from the immediate approach lớn the runways.
If he had been, he would have noticed that for nearly a month now men have sầu been working on the runways.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn tả quan điểm của các biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.


Xem thêm: Sales Kit Là Gì - Cách Để Có Bộ Sale Kit Hiệu Quả

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Lê Khả Phiêu - Cựu Tổng Bí Thư Qua Đời

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Kiến Thức