Nghĩa Của Từ Rush Hour Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rush

the busy part of the day when towns và cities are crowded, either in the morning when people are travelling to work, or in the evening when people are travelling home:

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Rush Hour Là Gì ? Nghĩa Của Từ Rush

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ opdaichien.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một cách tự tin.


one of the busy parts of the day, either when people are traveling to lớn work in the morning or when they are traveling trang chính from work in the evening:
one of the very busy times of the day on roads, trains, etc., in the morning when people are travelling to work and in the evening when people are going home:
The transport system has sufficient capathành phố on average but intermittently experiences rush hour complications.
It was right around five-thirty, it was rush hour, và the platform was really crowded - almost impossible to lớn move sầu.
For example, it is common sense that families with children in the "rush hour of life" stand khổng lồ benefit from a more relaxed view on the virtues of employment.
At every period throughout that rush hour there would still be a considerable number of people standing in those trains.
The rush hour demonstrates that daily, và evacuation information is not readily available to lớn the public.
There does not seem khổng lồ be any rush hour, and there is huge unemployment, most of which seems khổng lồ be in the public sector.
Các ý kiến của những ví dụ ko miêu tả quan điểm của các chỉnh sửa viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press tốt của những nhà cấp giấy phép.

Xem thêm: Key Office 2016 Và Hướng Dẫn Kích Hoạt Dùng Vĩnh Viễn, Hướng Dẫn Chi Tiết Active Office 2016

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x