Sau tobe là gì

Động trường đoản cú ” tobe” là 1 trong Một trong những đơn vị ngữ pháp quan trọng khác hẳn với những đụng trường đoản cú khác trong giờ Anh. Vây đụng từ bỏ này có gì đặc trưng với cách sử dụng như thế nào, tất cả sẽ tiến hành bật mý vào nội dung bài viết dưới đây!

*

I. Chức năng của đụng tự Tobe vào tiếng Anh

Động trường đoản cú tobe như một cồn từ phụ (auxiliary verb) được thực hiện với rượu cồn từ chủ yếu để diễn đạt một hành vi hay là 1 trạng thái.

Bạn đang xem: Sau tobe là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động từ tobe + Động từ chính

Ví dụ:

Helen is walking home page with her friends – Helen đang quốc bộ về bên cùng với những người chúng ta của cô ấy.

1. Động trường đoản cú “To be” trong số thì tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì thừa khđọng tiếp tục (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy sẽ làm bếp bữa tối vào tầm 5h chiều hôm qua)

Động từ bỏ “To be” làm từ bỏ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta khôn cùng đẹp mắt trai.)

2. Động từ bỏ tobe vào “câu bị động”

Động từ tobe được sử dụng bình thường với dạng thứ 3 của hễ tự trong bảng hễ từ bất quy tắc.

Câu nhà động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là rượu cồn tự chính“is” là đụng tự phụ

3. Dạng dứt của đụng từ “tobe”

Dạng chấm dứt của hễ từ tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của cồn tự tobe trong câu

1. Đứng trước một danh trường đoản cú trong câu

He is an engineer – Anh ấy là 1 trong những Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. – cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một các giới trường đoản cú chỉ thời gian/ nơi chốn

The book is on the table – Quyển sách ở bên trên bàn.

4. Đứng trước động tự V-pII trong những câu bị động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được làm trường đoản cú gỗ.

III. Các dạng của động từ bỏ tobe cùng những thì tương xứng.

  

Động trường đoản cú tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì ngày nay đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm: Download Toon Boom Harmony 16, Yahoo Hỏi & Đáp Đã Ngừng Hoạt Động

Thì thừa khứ đọng đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì sau này đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng trả thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số kết cấu ngữ pháp có thể chúng ta quan liêu tâm1. Cách phân tách hễ từ vào giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì vào tiếng Anh

III. các bài luyện tập về đụng trường đoản cú Tobe

các bài tập luyện 1: Lựa lựa chọn động tự tobe phù hợp nhằm điền vào vị trí trống.

Now Michael & Emily  getting ready to leave the house. Emily  putting some makeup & Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants lớn eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael và Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a taxi driver and he  mad!”I  sorry you had khổng lồ wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The xe taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home page.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Pupil Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pupil Trong Tiếng Việt

các bài luyện tập 2: hoàn thành câu sau cùng với dang đúng của hễ tự “to be”

Yesterday afternoon Megan & Kevin walking home from school. Kevin whistling and Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the tiệc ngọt tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going lớn there?””I thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I have to lớn fix my car, though.”” your car broken?” Megan started walking after hyên ổn.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, và my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have thinking about something.””What have you thinking about?””I have thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my mèo Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at him an smiled. “I glad to hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng rất nhiều chía sẻ trên đây để giúp đỡ đến các bạn nắm rõ về kiểu cách cần sử dụng “động trường đoản cú Tobe“.

Chúc các bạn học tập tốt!

Nếu ý muốn thừa nhận hỗ trợ tư vấn miễn tổn phí về lộ trình học tập tiếp xúc cho người mất nơi bắt đầu, chúng ta giữ lại biết tin tại đây sẽ được cung ứng nhé!


Chuyên mục: Kiến Thức