Scissors là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ opdaichien.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Scissors là gì

Although in principle this might occur by plugging of the pore at this point, it seems more likely that the inner helices twist, tilt, or scissor to tighten the constriction.
The wall plates support the roof trusses, consisting of a pair of principal rafters and an additional pair of intersecting scissor rafters.
Humiliated, they start chasing after the legendary scissor fish that apparently has the rift on its bachồng.
The dance was embellished with scissor-lượt thích flicks of the feet và fast trotting actions with abrupt stops.
The dorsal (upper) mandible fits into lớn the ventral (lower) mandible & together they function in a scissor-like fashion.
Mobile suits were formerly further categorized inkhổng lồ rochồng, paper, and scissor types, with a self-explanatory relationship.
Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
*

a part of a ship or a flat area next to or on the roof of a house where you can sit and enjoy the sun

Về vấn đề này


Xem thêm: Xem Phim 13 Lí Do Vì Sao - 13 Reasons Why: 13 Lý Do Vì Sao Một Cô Gái Tự Sát

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Vì Sao Lợn Được Nuôi Nhiều Ở Đồng Bằng Sông Hồng, Xác Định Trên Hình 8

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức