Scramble là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Scramble là gì

*
*
*

scramble
*

scramble /"skræmbl/ danh từ sự bò, sự trườn, sự nhoài (bên trên miếng khu đất mấp mô) cuộc thi mxe hơi, cuộc demo mxe hơi (trên kho bãi khu đất mấp mô) sự ttinh ma giật, sự giành giật ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng))the scramble for office: sự không nhường nhịn chức vị nội hễ từ trườn, tuồn, trườn (trên khu đất mấp mô) tranh mãnh giật, giành giật ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))to lớn scramble for a living: giành giật để tìm sống (mặt hàng không) đựng cánh ngoại động từ tung ném nhẹm (chi phí để con nít tnhãi nhau) bác (trứng) đổi tần số (nghỉ ngơi rađiô...) nhằm không có bất kì ai nghe trộm được (kỹ thuật) hóa học đụn lộn bậy; trộn lếu độn (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ), ((thường) + up) thu nhặt linh tinh, tích lũy không có pmùi hương pháp
khuấyxáo trộnxáo trộn, làm rốiscramble forttinh ma giành
*Xem thêm: Tinh Thần Samurai Là Gì ? Nét Đẹp Văn Hóa Đặc Sắc Của Người Nhật

*

*

scramble

Từ điển Collocation

scramble noun

ADJ. difficult, steep | desperate, mad, undignified, wild There was a mad scramble for the exits.

PREPhường. in a/the ~ I lost my sister in the scramble for a seat. | ~ down, over, up, etc. an undignified scramble down the slope | ~ for a scramble for tickets for the game

Từ điển WordNet


n.

v.

to move sầu hurriedly

The frikết thúc scrambled after them

make unintelligible

scramble the message so that notoàn thân can underst& it
Xem thêm: Resuspended Là Gì - Nuclear Science Abstracts

English Synonym và Antonym Dictionary

scrambles|scrambled|scramblingsyn.: blend bustle combine dart fuse hasten hurry hustle jumble merge mingle phối rush scamper scoot scurry scuttle tear

Chuyên mục: Kiến Thức