Scramble bằng tiếng việt

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.opdaichien.comENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
scramble
*
scramble<"skræmbl>danh từ sự bò, sự nhoài (trên miếng khu đất mấp mô) A scramble over the rocks at the seashore Cuộc leo trèo vất vả qua các mỏm đá ở bờ biển cả cuộc thi mxe hơi, cuộc demo mô tô (trên kho bãi đất ghồ ghề) (scramble for something) sự ttinh ranh chiếm, sự tranh nhau ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng)) The scramble for office Sự không nhường nhịn chức vị There was a scramble for the best seats Đã gồm một cuộc không nhường nhịn gay go để chiếm được những số chỗ ngồi rất tốt động tự trườn, thuồn, nhoài (bên trên đất mấp mô) To scramble up the embankment Leo lên bờ đê The girl scrambled over the wall Cô gái trèo qua tường ngăn (to scramble for something) tnhãi ranh giật, giành giật ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) To scramble for a living Ttinh ma giành nhằm tìm sống Players scrambling for possession of the ball Các cầu thủ giành nhẵn với nhau The kids scrambled for the coins Lũ nhóc giành nhau mấy đồng tiền They were all scrambling to lớn get the bargains Tất cả bọn bọn họ phần nhiều giành nhau hợp đồng giao thương (to scramble something up) trộn (nhiều vật) với nhau mang đến rối lên Who has crambled up my sewing things? Ai vẫn tạo cho đồ vật may của mình rối tung thế? (tạo nên sản phẩm công nghệ bay (quân sự)) bất ngờ đột ngột đựng cánh khuấy (trứng) bằng cách trộn tròng trắng cùng lòng đỏ cùng nhau trong khi đã nấu bếp với sữa và bơ; bác trứng đổi tần số (nghỉ ngơi (rađiô)...) để không người nào nghe trộm được góp nhóp; nhặt nhạnh
*
/"skræmbl/ danh từ bỏ sự bò, sự nhoài, sự nhoài (trên miếng khu đất mấp mô) cuộc thi mxe hơi, cuộc thử mô tô (bên trên bãi khu đất mấp mô) sự tnhãi con chiếm, sự giành giật ((nghĩa đen) và (nghĩa bóng)) the scramble for office sự tranh giành chức vị nội động tự bò, toài, choài (bên trên khu đất mấp mô) toắt cướp, tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)) lớn scramble for a living không nhường nhịn để kiếm sinh sống (sản phẩm không) đựng cánh ngoại đụng trường đoản cú tung nỉm (chi phí để trẻ con trực rỡ nhau) bác bỏ (trứng) thay đổi tần số (ngơi nghỉ rađiô...) để không người nào nghe trộm được (kỹ thuật) hóa học lô lộn bậy; trộn hỗn độn (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ), ((thường) up) thu nhặt linch tinch, tích lũy không tồn tại cách thức

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vì sao bị sa tử cung, nguyên nhân

  • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

  • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

  • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

  • x