Floor screed là gì, screed là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ opdaichien.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Floor screed là gì, screed là gì

The screed takes the stockpile of material and spreads it over the width of the road and provides initial compaction.
The miễn phí floating screed has become standard because of the smoothing or averaging effect it can have sầu on the existing base course.
A power screed assists in the smoothing out process by leveling out and/or vibrating the wet mixture.
Alternatively, both coats can be applied with the plasterer using a t-bar khổng lồ screed the final coat until it is plumb straight và square.
Alternatively a decrease in material or a drop in speed will cause the screed to lớn fall & the mat khổng lồ be thinner.
Since the only connection between the asphalt paver & the screed is the tow arm, the screed can float vertically relative to lớn the paver.
Các ý kiến của những ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Chỉnh Bios Về Mặc Định Dễ Thực Hiện Nhất, Cách Khôi Phục Bios Về Mặc Định

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vì sao phong trào duy tân ở trung quốc thất bại

  • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

  • Vì sao thúy kiều nhớ kim trọng trước

  • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

  • x