Screw it là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Screw it là gì

*
*
*

screw
*

screw /skru:/ danh từ ngựa ốm, ngựa hom hem kiệt sức danh từ đinch vít, đinc ốc chân vịt (tàu thuỷ), cánh quạt gió (thứ bay) ((cũng) screw propeller); tàu có chân vịt ((cũng) screw steamer) sự siết con vítgive sầu it another screw: siết thêm 1 không nhiều nữa bạn keo kiệt, fan keo cú; bạn bòn rút (tự lóng) tiền lương gói nhỏ (thuốc lá, trà...) (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ bỏ lóng) cai ngụclớn have sầu a screw loose dở người dởthere is a screw loose: có cái gì không ổnkhổng lồ put the screw on gây sức ép động từ bắt vít, bắt vào bằng vít; vkhông nhiều chặt cửakhổng lồ screw someone up: vít chặt cửa ngõ cấm đoán ai ra siết vkhông nhiều, vặn vít, ky cóp (+ out of) bòn rút ít, bóp nặn (tiền); nghiền đến được (sự đồng ý)khổng lồ screw the truth out of someone: bắt ép ai yêu cầu nói sự thật cau (mặt), nheo (mắt), mím (môi)to screw up one"s eyes: nheo mắtlớn screw up one"s lips: mím môi (từ lóng) lên dây cót xoáy (vít)lớn screw lớn the right: xoáy sang bên phảikhổng lồ crew up one"s courage (xem) courage
đinch ốcđinch vítscrew rule: nguyên tắc đinh vítchi phí lươngtiền lương, tiền côngvkhông nhiều tảifeeding screw: vít download hấp thụ liệuflour screw: vít mua hạtthree-bladed screw: vkhông nhiều download ba cánhbottle screwloại vặn nút chaicork screwchiếc căn vặn chốtcork screwcái vặn vẹo nút ít chaidried pulp screw conveyorsản phẩm dạng vkhông nhiều di chuyển buồn chán khôscrew a noteghi vộiscrew capnút ít xoáyscrew cappersản phẩm công nghệ căn vặn nút ít chaiscrew compressorvật dụng nén vítscrew stoppernút ít căn vặn o đinh vít, đinch ốc, êcu § adjusting screw : vkhông nhiều điều chỉnh § anchor screw : vkhông nhiều neo, vkhông nhiều chốt § Archimedean screw : vít nâng, vkhông nhiều Archimed § bleeder screw : vkhông nhiều xả § binding screw : ốc hãm § cap screw : vít có mũ § clamp screw : ốc hãm § contact screw : vít tiếp xúc § countersunk screw : vít mũ chlặng § driving screw : vít truyền động, vkhông nhiều dẫn động § endless screw : vkhông nhiều vô tận § feed screw : vít cấp liệu § female screw : vkhông nhiều âm § graduated screw : vít khắc độ để đo, vkhông nhiều vi cấp § grub screw : đinh vkhông nhiều ko mũ, vít ngàm § idle adjusting screw : vít điều chỉnh chạy không tải § idle stop screw : vít hãm chạy ko tải § internal screw : vít vào § jachồng screw : kích vkhông nhiều § lead screw : vít dẫn hướng § levelling screw : ống nâng § loông chồng screw : vkhông nhiều hãm, vkhông nhiều khóa § micrometric screw : vkhông nhiều vi cấp § nozzle ring screw : vkhông nhiều vòng mũ xịt § regulating screw : vít điều chỉnh § right-hand screw : vkhông nhiều phải, vít thuận § round head screw : vít đầu tròn § self-tapping screw : vít tự toá § phối screw : vkhông nhiều giữ § slow running screw : vít chạy chậm § standard screw : vít chuẩn § stop screw : vít hãm § take-up screw : vít cần sử dụng đến cáp thxay § tension screw : vkhông nhiều căng, vít kéo § triangular thread screw : vít ren tam giác § wood screw : vkhông nhiều gỗ
*Xem thêm: Tải Malwarebytes Anti Malware Full Crack 3, Bảng Key Malwarebytes Kích Hoạt Vĩnh Viễn 2021

*

*

screw

Từ điển Collocation

screw noun

ADJ. masonry, wood

VERB + SCREW fix, loosen, tighten, turn

Từ điển WordNet


n.

a simple machine of the inclined-plane type consisting of a spirally threaded cylindrical rod that engages with a similarly threaded holea fastener with a tapered threaded shank and a slotted head

v.

turn like a screwtighten or fasten by means of screwing motions

Screw the bottle cap on
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Shaving Cream Là Gì ? Kiến Thức Cơ Bản Để Cạo Râu Đúng Cách

English Slang Dictionary

to play a hip-hop record at a slower speed, said lớn accentuate the bass and facilitate mixes with ballads. Also screw mixes, get my screw on. Originated in the late 80"s, when Fresh Records released 12" singles at 45 rpm. Many DJ"s missed the speed designation and mistakenly played it at the slower 33 rpm tốc độ. Many listeners began to intentionally request those records (esp. Mantronix"s "Fresh is the Word") at the slow tốc độ. Now done with CD players with variable pitch (or vinyl)

English Idioms Dictionary

cheat, shaft, get an unfair advantage (also see get screwed) Twice I tried khổng lồ strike a khuyến mãi with hlặng and twice he screwed me.have sex with, make love sầu When he heard the bed squeaking he knew they were screwing.

English Synonym and Antonym Dictionary

screws|screwed|screwingsyn.: fasten rotate tighten turn twistant.: unscrew

Chuyên mục: Kiến Thức