Sedimentation là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

sedimentation
*

sedimentation /,sedimen"teiʃn/ danh từ sự đóng cặn (địa lý,địa chất) sự trầm tích
hóa học kết tủachất lắngsự bồi đấtsự kết tủasự lắngwaste water sedimentation: sự lắng cặn nước thảisự lắng cặnwaste water sedimentation: sự lắng cặn nước thảisự lắng dọngsự lắng đọngLĩnh vực: chất hóa học & đồ liệusa lắngsedimentation analysis: so sánh sa lắngsedimentation balance: thăng bằng sa lắngsedimentation constant: hằng số sa lắngsedimentation equilibrium: thăng bằng sa lắngsedimentation potential: cầm sa lắngsedimentation test: phxay test sa lắngLĩnh vực: xây dựngsự lắng kết tủasự che đầy bùnsự trầm tíchprimary sedimentation: sự trầm tích ban đầuImhoff sedimentation conethùng lắng Imhoffarea of sedimentationvùng bồi lắngarea of sedimentationvùng trầm tíchcentrifugal sedimentationlắng cặn bởi ly tâmcycle of sedimentationquy trình trầm tícherythrocyte sedimentationtốc độ lắng hồng cầuhorizontal flow sedimentation basinbể lắng nằm ngangmultiple sedimentation tankbể lắng những ngănnear shore sedimentationtrầm tích cận bờsecondary sedimentation basinbể lắng cuối cùngsecondary sedimentation basinbể lắng phụsecondary sedimentation basinbể lắng thiết bị cấpsecondary sedimentation tankbể lắng lắp thêm cấpsedimentation analysisđối chiếu trầm tích họcsedimentation analysissự so với lắng đọngsedimentation analysissự phân tích trầm tíchsedimentation basinbể kết tủasedimentation basinbề lắngsedimentation basinbể lắngsedimentation basinbể lắng bùnsedimentation basinbể trầm tíchsedimentation capđộ lắngsedimentation capkĩ năng kết tủasedimentation capađô thị of filterdung lượng bùn của dòng sản phẩm lọcsedimentation coefficienthệ số Seebecksedimentation compartmentphòng lắngsự kết tủasự lắngultracentrifugal sedimentation: sự lắng ly trọng tâm vô cùng tốcsedimentation methodphương pháp trầm tíchsedimentation tablemáng lắng tinch bộtsedimentation tankthùng làm trongsedimentation tankthùng lắngsedimentation testcách thức lắng <,sedimen"tei∫n> o quá trình trầm tích Sự lắng đọng vì trọng lực của những hạt rắn vào chất lưu. o sự kết tủa, sự lắng đọng, sự tạo tầng trầm tích § near shore sedimentation : trầm tích cận bờ

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Sedimentation: Letting solids settle out of wastewater by gravity during treatment.

Sự lắng đọng: Việc có tác dụng các phân tử rắn trong nước thải lắng xuống, dưới tác động ảnh hưởng của trọng lực vào quy trình giải pháp xử lý.


Chuyên mục: Kiến Thức