Cách Phân Biệt Tempt Or Seduce Là Gì ? Nghĩa Của Từ Seduce Trong Tiếng Việt

to lớn make someone feel attracted to you và want khổng lồ have sex with you, often someone younger or less experienced:

Bạn đang xem: Cách Phân Biệt Tempt Or Seduce Là Gì ? Nghĩa Của Từ Seduce Trong Tiếng Việt

khổng lồ persuade or cause someone lớn vày something that they would not usually consider doing by being very attractive và difficult to refuse:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ opdaichien.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Nowadays you have sầu to lớn seduce students into lớn learning through colorful graphics or exciting adventure themes.
*

*

*

*

Xem thêm: Retail Price Là Gì - Nghĩa Của Từ Retail Price

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x