See là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

see
*

see /si:/ động từ saw/saw/, seen/seen/ thấy, bắt gặp, quan sát thấy; xem, quan lại giáp, coi xétseeing is believing: trông thấy thì mới có thể tinI saw him in the distance: tôi trông thấy nó trường đoản cú xathings seen: phần lớn thứ ta có thể nhìn thấy, phần nhiều vật cụ thể, phần đông thiết bị bao gồm thậtto lớn see things: bao gồm ảo giácworth seeing: xứng đáng chụ ý coi, hiểu (trang báo chí)I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday: tôi coi báo thấy nói một vệ tinc Liên-xô lại được pngóng vào quỹ đạo hôm qua làm rõ, nhấn raI cannot see the point: tôi chẳng thể phát âm đạt điểm đóI vày not see the advantage of doing it: tôi thiếu hiểu biết có tác dụng điều này thì lợi thế nàoyou see: nlỗi anh chắc cũng hiểu rõI see: tôi phát âm rồias far I can see: như tôi cố gắng hết sức nhằm hiểu trải qua, thưởng thức, vẫn quahe has seen two regimes: anh ấy sẽ sinh sống qua nhị chế độhe will never see 50 again: anh ta vẫn thừa 50 mươito lớn see life: đề xuất cuộc sống, lão đờikhổng lồ have sầu seen service: có tay nghề, đòi hỏi (người); đang mòn, đã dùng những (vật) gặp mặt, thăm; cho hỏi chủ ý (bác sĩ, giải pháp sư...); tiếphe refused lớn see me: anh ấy từ chối không tiếp tôican I see you on business?: tôi có thể gặp gỡ anh để bàn công tác không?you had better see a lawyer: anh nên cho gặp gỡ phép tắc sư, anh đề xuất cho hỏi ý kiến khí cụ sư tưởng tượng, mường tượngI cannot see myself submitting such an injustice: tôi không thể tưởng tượng rằng bản thân lại chịu một sự bất công nhỏng thế Chịu, xác nhận, bởi lòngwe bởi not see being made use of: chúng tôi không Chịu đựng nhằm bạn ta lợi dụng chúng tôi tiễn, đưalớn see somebody toàn thân home: đưa ai về nhà giúp đỡkhổng lồ see someone through difficulty: góp ai quá cạnh tranh khăn ý niệm, mang lại làI see life differntly now: bây giờ tôi ý niệm cuộc đời là khác rồito see good lớn bởi vì something: cho rằng đề nghị (nên) làm cho một câu hỏi gì chăm sóc, tính liệu, cáng đáng, phú trách, bảo đảmto lớn see to one"s business: quan tâm mang đến các bước của mìnhto lớn see lớn it that...

Bạn đang xem: See là gì

: tính liệu khiến cho... khảo sát, nghiên cứu và phân tích, lưu ý, kỹ lưỡngwe must see into lớn it: bọn họ cần đi sâu vào vấn đề ấy xem xét, xem lạilet me see: nhằm tôi xem xét xem sẽ, để tôi xem đã (tấn công bài) đắt, cân cứ đọng đứng chú ý, trông thấy nhưng để mặcto lớn see somebody struggle with difficulties: thấy ai trang bị lộn cùng với trở ngại nhưng cứ đứng nhìnto lớn see about kiếm tìm kiếm, khảo sát, xem lại để mắt, snạp năng lượng sóc, lo liệu, gánh vác (việc gì)to lớn see after chăm sóc, săn uống sóc, xem xét tớilớn see into khảo sát, nghiên cứu, chăm chú kỹ lưỡng hiểu rõ được, thấy rõ được bản chất (của sự việc gì)lớn see off tiễn (ai...)lớn see sometoàn thân off at the station: ra ga tiễn ailớn see out xong, tiến hành mang đến thuộc, làm cho cho cùng sự đến thuộc, xem đến khi xong (một vngơi nghỉ kịch...) tiễn (ai) ra tận cửato see through nhìn thấy, thấy rõ thực chất (sự việc...) tiến hành mang đến thuộc, làm cho cho cùng góp ai quá được (khó khăn...)to lớn see the bachồng of somebody trông ai phắn ngoài mang đến rảnh mắtlớn see double (xem) doublekhổng lồ see eyes lớn eye with somebody (xem) eyeto see into lớn a millstonelớn see through briông chồng wall tinh tế, hợp lý xuất chúngkhổng lồ see the light (xem) lightkhổng lồ see red (xem) redto lớn see something done tính toán sự thi hành loại gìto lớn see one"s way to (xem) wayI"ll see about tôi sẽ phú trách rưới (bảo đảm) việc ấy tôi đã xem lại sự việc ấyseeing that xét thấy rằngseeing that no other course is open lớn us...

Xem thêm: Sbro Safe Browsing - Jual Ready Lagi Bro Cpu Core I3 560 Murah

: xét thấy rằng không có tuyến phố như thế nào khác mang lại họ... danh từ toà giám mụcthe Holy See; the See of Rome: Toà thánh chức giám mục; quyền giám mục

Động trường đoản cú bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): see / saw / seen


*

*

*

see

Từ điển Collocation

see verb

1 become aware of sth using your eyes

ADV. clearly | dimly | hardly I could hardly see because of the smoke. | just We could just see the khách sạn in the distance. | suddenly

VERB + SEE be able to lớn, can/could I could see the boat quite clearly now. | strain to lớn | be amazed to, be surprised khổng lồ He was surprised to see Lucy standing there. | be relieved khổng lồ | be glad to, be overjoyed to, be pleased khổng lồ I"m glad khổng lồ see that you"re keeping well. | let sb A dolphin? Oh, let me see!

PHRASES turn và see He turned and saw her smile.

2 meet/visit sb

VERB + SEE want lớn, wish khổng lồ What is it you want khổng lồ see me about? | live sầu to lớn He didn"t live sầu lớn see his grandchildren. | be glad to lớn, be overjoyed khổng lồ, be pleased to Aren"t you pleased to lớn see me?

PREP.. about She"s gone to lớn see the mechanic about getting her oto repaired.

3 go with/accompany sb

PHRASES see sb home Don"t worry, I"ll see you home.

4 understand/realize sth

VERB + SEE can/can"t, don"t I can see why you were so angry about it. I don"t see why she should get more money than the others. | be difficult lớn It is difficult khổng lồ see how khổng lồ get round this problem.

5 find out

VERB + SEE want to I want to lớn see how they"ll react. | let sb Let"s see what happens.

PHRASES go & see ‘Has the post come yet?’ ‘I"ll just go & see.’ | wait & see ‘Is he going to get better?’ ‘I don"t know, we"ll just have lớn wait và see.’

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Banner Bằng Photoshop Cs5, Hướng Dẫn Thiết Kế Banner Động Bằng Photoshop !

the seat within a bishop"s diocese where his cathedral is located

v.

perceive sầu by sight or have the power lớn perceive by sight

You have lớn be a good obhệ thống to lớn see all the details

Can you see the bird in that tree?

He is blind--he cannot see

go lớn see for professional or business reasons

You should see a lawyer

We had lớn see a psychiatrist

go to lớn see for a social visit

I went lớn see my friend Mary the other day

receive as a specified guest

the doctor will see you now

The minister doesn"t see anybody before noon

see và understvà, have a good eye

The artist must first learn to see

deliberate or decide

See whether you can come tomorrow

let"s see--which movie should we see tonight?

observe sầu as if with an eye

The camera saw the burglary & recorded it

match or meet

I saw the bet of one of my fellow players


English Idioms Dictionary

date, go out with, hang out with Derek is seeing Angie. Aren"t they a nice couple?

File Extension Dictionary

LISCAD Plus File

English Synonym & Antonym Dictionary

sees|saw|seeing|seensyn.: observe sầu notice note peer watch remark discern

Chuyên mục: Kiến Thức