Selenium là gì

I. Giới thiệu chung

Selenium Webdriver (Se driver) là 1 trong những tool open source góp vấn đề thực thi các hành động lên trang web một biện pháp tự động hóa, tất yếu là tùy từng mục đích với đòi hỏi của bạn viết. Se driver hỗ trợ viết script trên nhiều ngôn từ không giống nhau: Java, C#, pyhạn hẹp, PHP… cơ mà vào series này tôi chỉ reviews Se driver qua ngôn từ Java, bởi mình chỉ biết Java.