Serious nghĩa là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Serious nghĩa là gì

*
*
*

serious
*

serious /"siəriəs/ tính từ đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghịa serious young person: một tkhô nóng niên đứng đắnlớn have a serious look: có vẻ nghiêm túc, trông nghiêm nghị liên quan, đặc trưng, cấp thiết khinh thường được; nghiêm trọng, nặng, nặngthis is a serious matter: đấy là một vụ việc quan lại trọngserious illness: bệnh nguy kịch, bệnh trầm trọngserious defeat: sự thất bại nặngserious casualties: tổn định thương thơm nặng kinh hãi, xứng đáng gờma serious rival: một đối phương xứng đáng gờm thành thật, thật sự, không đùaare you serious?: anh bao gồm nói thiệt không?a serious attempt: một nỗ lực thật sự (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý
Lĩnh vực: xây dựnghiểm nghèo

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): seriousness, serious, seriously


*Xem thêm: Tại Sao Không Định Vị Được Iphone Giúp Bạn Ghi Lại Mọi Nơi Từng Đi Qua

*

*

serious

Từ điển Collocation

serious adj.

1 bad/dangerous

VERBS be, look, seem, sound | become, get By this time the riots were getting serious. | remain

ADV. extremely, particularly, really, very | fairly, quite | potentially

2 not joking

VERBS be, look, sound Come on, be serious! | become, turn He became serious all of a sudden.

ADV. deadly, quite, very

PREP.. about Are you serious about resigning?

Từ điển WordNet


adj.

concerned with work or important matters rather than play or trivialities

a serious student of history

a serious attempt to lớn learn to ski

gave me a serious look

a serious young man

are you serious or joking?

Don"t be so serious!

of great consequence

marriage is a serious matter

requiring effort or concentration; complex & not easy to lớn answer or solve

raised serious objections khổng lồ the proposal

the plan has a serious flaw
Xem thêm: Nhạc Phim Vì Sao Đưa A Tới " (P, Nhạc Phim Vì Sao Đưa Anh Tới

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: earnest engrossed grave sầu important momentous pensive profound reflective sầu sincere solemn thoughtful weighty zealousant.: frivolous

Chuyên mục: Kiến Thức